T. 93 (2014): Teisė

T. 93 (2014)

Teisė
Publikuota 2015-02-11

-

Vytautas Nekrošius | Rimantas Simaitis | Vigita Vėbraitė | Aurimas Brazdeikis
ELEKTRONIZAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS SPARTINANT LIETUVOS CIVILINĮ PROCESĄ
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 439
29-45
PDF
Jevgenij Machovenko | Lina Griškevič
BENDRAVALSTYBINĖS LDK PRIVILEGIJOS KAIP LIETUVOS KONSTITUCINIAI AKTAI
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1895
46-66
PDF
Vaidotas A. Vaičaitis
LIETUVOS STATUTŲ PRIĖMIMO PRIEŽASTYS, JŲ SANTYKIS SU LIUBLINO UNIJA IR LDK PARLAMENTARIZMO BRUOŽAI
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 842
67-81
PDF
Ilona Michailovič
MOTERŲ NUSIKALSTAMO ELGESIO PROBLEMATIKA
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 985
82-94
PDF
Danguolė Bublienė
DIREKTYVOS DĖL VARTOTOJŲ ALTERNATYVAUS GINČŲ SPRENDIMO ĮTAKA LIETUVOS TEISEI: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 624
95-112
PDF
Lina Mikalonienė
IŠVESTINIO IEŠKINIO SAMPRATA, PASKIRTIS IR TIKSLAI
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 873
113-123
PDF
Audrius Biguzas
SPORTO GINČUS NAGRINĖJANTYS NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI ORGANAI
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 737
124-137
PDF
Martynas Endrijaitis
KAUPIMO PRINCIPO TAIKYMAS APMOKESTINANT JURIDINIUS ASMENIS PELNO MOKESČIU
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 630
138-156
PDF
Audronė Gedmintaitė
TEISĖTŲ LŪKESČIŲ APSAUGA CONTRA LEGEM
Santraukos peržiūros 401 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 902
157-175
PDF
Gintarė Pažereckaitė
TARPTAUTINĖS TEISINĖS ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMO EUROPOS SĄJUNGAI IR JOS VALSTYBĖMS NARĖMS KRITERIJAI
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 717
176-189
PDF
Julius Zaleskis
LIETUVOS TEISMŲ POŽIŪRIS Į TARPTAUTINĘ VALSTYBĖS IMUNITETO TEISĘ
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 524
190-199
PDF

Teisės aktualijos

Jevgenij Machovenko
1563 M. BIRŽELIO 7 D. BENDRAVALSTYBINĖS LDK PRIVILEGIJOS VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ
Santraukos peržiūros 392 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 889
200-204
PDF
Dr Fernand de Varennes
ŽMOGAUS TEISĖS IR ASMENS VARDAS: TEISĖS TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 607
210-221
PDF