T. 93 (2014): Teisė

T. 93 (2014)

Teisė
Publikuota 2015-02-11

-

Vytautas Nekrošius | Rimantas Simaitis | Vigita Vėbraitė | Aurimas Brazdeikis
ELEKTRONIZAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS SPARTINANT LIETUVOS CIVILINĮ PROCESĄ
Santraukos peržiūros 394 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 413
29-45
PDF
Jevgenij Machovenko | Lina Griškevič
BENDRAVALSTYBINĖS LDK PRIVILEGIJOS KAIP LIETUVOS KONSTITUCINIAI AKTAI
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1670
46-66
PDF
Vaidotas A. Vaičaitis
LIETUVOS STATUTŲ PRIĖMIMO PRIEŽASTYS, JŲ SANTYKIS SU LIUBLINO UNIJA IR LDK PARLAMENTARIZMO BRUOŽAI
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 828
67-81
PDF
Ilona Michailovič
MOTERŲ NUSIKALSTAMO ELGESIO PROBLEMATIKA
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 844
82-94
PDF
Danguolė Bublienė
DIREKTYVOS DĖL VARTOTOJŲ ALTERNATYVAUS GINČŲ SPRENDIMO ĮTAKA LIETUVOS TEISEI: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 591
95-112
PDF
Lina Mikalonienė
IŠVESTINIO IEŠKINIO SAMPRATA, PASKIRTIS IR TIKSLAI
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 768
113-123
PDF
Audrius Biguzas
SPORTO GINČUS NAGRINĖJANTYS NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI ORGANAI
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 672
124-137
PDF
Martynas Endrijaitis
KAUPIMO PRINCIPO TAIKYMAS APMOKESTINANT JURIDINIUS ASMENIS PELNO MOKESČIU
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 565
138-156
PDF
Audronė Gedmintaitė
TEISĖTŲ LŪKESČIŲ APSAUGA CONTRA LEGEM
Santraukos peržiūros 374 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 847
157-175
PDF
Gintarė Pažereckaitė
TARPTAUTINĖS TEISINĖS ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMO EUROPOS SĄJUNGAI IR JOS VALSTYBĖMS NARĖMS KRITERIJAI
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 690
176-189
PDF
Julius Zaleskis
LIETUVOS TEISMŲ POŽIŪRIS Į TARPTAUTINĘ VALSTYBĖS IMUNITETO TEISĘ
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 503
190-199
PDF

Teisės aktualijos

Jevgenij Machovenko
1563 M. BIRŽELIO 7 D. BENDRAVALSTYBINĖS LDK PRIVILEGIJOS VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 853
200-204
PDF
Dr Fernand de Varennes
ŽMOGAUS TEISĖS IR ASMENS VARDAS: TEISĖS TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 588
210-221
PDF