Jokio skirtumo? „Jautrių“ tekstų vertimas
Straipsniai
Mary Wardle
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/VertStud.2017.10.11292
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Wardle M. (2017) „Jokio skirtumo? ,Jautrių‘ tekstų vertimas“, Vertimo studijos, 100, p. 120-134. doi: 10.15388/VertStud.2017.10.11292.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje analizuojami keturi skirtingi Rosamondos Lehmann romano The Weather in the Streets, (1936) vertimai bendrame jos literatūrinio palikimo kontekste ir atsižvelgiant į politinę ir socialinę situaciją XXamžiaus 4-ajame dešimtmetyje. Romanas buvo išleistas beveik tuo pat metu trijose šalyse: JK, JAV ir Prancūzijoje, o 1938m. pasirodė ir vertimas į italų kalbą. Leidyklos prašymu Lehmann sutiko išbraukti gana daug teksto vietų, visų pirma tas, kuriose buvo kalbama apie pagrindinės veikėjos nelegalų abortą. Šios vietos išbrauktos ir iš britų leidimo, tačiau amerikiečių leidimo variante išliko. Prancūzijoje išleistas vertimas buvo atliktas iš necenzūruoto amerikietiškojo teksto, todėl visiškai atitinka šį leidimą, o vertimas į italų kalbą, kuris buvo iš anksto cenzūruotas vertėjo ir (arba) leidėjo, yra labiausiai paveiktas tekstas iš visų keturių. Daroma išvada, kad norint nustatyti originalo ir vertimo teksto santykį (jų panašumą ar skirtingumą) vietoj įprastos gretinamosios analizės tinkamesnis būdas yra išsiaiškinti, kokį vaidmenį tam tikru istoriniu laikotarpiu vaidino socialinės normos ir ideologiniai įsitikinimai pasirenkant vertimo strategiją ir suvokiant išverstą tekstą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.