Apie žurnalą

Žurnalistikos tyrimai
Apie žurnalą

ISSN 2029-1132 | eISSN 2424-6042

Žurnalistikos tyrimai yra deimantinės atvirosios prieigos socialinių mokslų žurnalas, publikuojantis įvairias žurnalistikos ir medijų studijų problemas nagrinėjančius straipsnius. Žurnalas taip pat spausdina knygų apžvalgas ir akademinio gyvenimo kroniką.  Straipsniai publikuojami anglų ir lietuvių kalbomis. 

Žurnalo tematika. Žurnalistikos tyrimai orientuojasi į publikavimą įvairių tyrimų, susijusių su žurnalistikos ir medijų vystymųsi.  Taip pat spausdina straipsnius apie šiandieną kylančius iššūkius – propaganda, informaciniai karai, politinė komunikacija. Straipsniai gali būti orientuoti į vietos arba globalių problemų aptarimą. 

Publikavimo dažnumas. Atviras interneto numeris, žurnalas komplektuojamas ištisus metus.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. BASE, CNKI, CORE, DOAJ, Dimensions, Google Scholar (h5-index 1, g5-index 1), JournalTOCs, Norwegian Register for Scientific Journals, Lituanistika, ROAD, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Žurnalas įsteigtas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete 2008 m.  Žurnalas siekia praplėsti profesines ir mokslo žinias apie žurnalistiką ir medijas Lietuvoje bei užsienyje.