Paraiškos
Žurnalistikos tyrimai
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Redakcinė kolegija nustato šiuos reikalavimus pateikiamiems rankraščiams. 

Techniniai nurodymai autoriamsŽurnalui teikiamo straipsnio tekstas turi būti pateiktas žurnalo pasiūlytame šablone. Šabloną galite rasti čia [bus nuoroda]. Įvedant tekstą prašome išlaikyti susietas nuorodas į skyrius, bibliografiją, lygtis, lenteles ir paveikslėlius. PDF formatu paskelbtame straipsnyje šios nuorodos bus aktyvios.  Nuorodoms rekomenduojame naudoti „Harvard Style“.

Klausimus ir pastabas prašome surašyti straipsnio pateikimo formoje.

Informacija apie autorių. Lietuvių ir anglų kalba pateikti: adresas, darbovietė, pareigos, mokslo laipsnis, telefono numeris, el. paštas, ORCID ID. 

Straipsnio struktūra. Straipsnis turi susidėti iš septynių dalių: informacija apie autorių (1), pavadinimas (2), santrauka anglų kalba (3), reikšminiai žodžiai (4), pagrindinis tekstas – įžanga, tyrimo sritis, tikslas, problemos sprendimo aprėptis, tyrimo metodai, rezultatai (5), išvados/diskusija (6), bibliografinės nuorodos (7).

Apimtis. Iki vieno autorinio lanko (40,000 ženklų su tarpais). Santrauka A summary negali viršyti 2,000 ženklų su tarpais.

Publikavimo kalba. Straipsniai publikuojami anglų ir lietuvių kalbomis. Straipsnio anglų kalba santrauka rengiama lietuviškai. 

Formatavimo reikalavimai. Pagrindinis šriftas – Times New Roman (alternatyvos, Palemonas arba Aistika), šrifto dydis – 12 punktų, tarpai tarp eilučių – 1.5 punto.

Straipsniai recenzuojami dviejų recenzentų (redakcinės kolegijos nario ir paskirto tyrėjo). Išsamiau apie recenzavimą skiltyje [recenzavimas]. 

Autoriai privalo laikytis aukštų žurnalo autorių etikos politikos standartų, kaip numato Leidybos etikos komitetas (COPE). Bet kokie nusižengimo etikai atvejai vertinami labai rimtai ir svarstomi, vadovaujantis COPE pateiktomis gairėmis. Daugiau informacijos žr. [Etikos politika autoriams]

Norint pateikti straipsnį būtina užsiregistruoti. 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.