Redakcinė kolegija
Žurnalistikos tyrimai
Redakcinė kolegija

Vyriausiasis redaktorius
Andrius VAIŠNYS
Prof. dr. (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S)
Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva
Kontaktai: andrius.vaisnys@kf.vu.ltwww.kf.vu.lt

Redakcinė kolegija
Gintaras ALEKNONIS
Prof. dr. (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S)
Kylio taikomųjų mokslų universitetas, Kylis, Vokietija
Kontaktai: gintaras@gmail.com

Auksė BALČYTIENĖ
Prof. habil. dr. (Socialiniai mokslai, politikos mokslai 02 S)
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva
Kontaktai: a.balcytiene@pmdf.vdu.lt, www.mediastudies.lt

Rasa BALOČKAITĖ
doc. dr. (Socialiniai mokslai, sociologija 05 S)
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva
Kontaktai: rasa15@gmail.com, www.pmdf.vdu.lt

Linara BARTKUVIENĖ
Dr. (Humanitariniai mokslai, filologija, 04 H)
Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva
Kontaktai: linara.bartkuviene@gmail.com, www.flf.vu.lt

Viktor DENISENKO
Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S,
Lietuvos karo akademija, Vilnius, Lietuva

Halliki HARRO-LOIT
Prof. dr. (Socialiniai mokslai, Politikos mokslai, 02 S)
Tartu universitetas, Tartu, Estija
Kontaktai: halliki.harro@ut.ee, www.aki.ut.ee/en

Deimantas JASTRAMSKIS
Doc dr. (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S)
Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva
Kontaktai: deimantas.jastramskis@kf.vu.lt, www.kf.vu.lt

Kristina JURAITĖ
Doc. dr. (Socialiniai mokslai, sociologija, 05 S)
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva
Kaunas: k.juraite@pmdf.vdu.lt, www.mediastudies.lt

Regina KOŽENIAUSKIENĖ
Prof. habil. dr. (Humanitariniai mokslai: lietuvių literatūra 05 H)
Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva
Kontaktai: regina.kozeniauskiene@flf.vu.lt,www.kf.vu.lt

Epp LAUK
Jyvaskylos universiteto
Kalbos ir komunikacijos studijų departmento
profesorė emeritė
Kontaktai: epp.lauk@gmail.com

Marius LUKOŠIŪNAS
Doc. dr. (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S)
UNESCO, UNESCO būstinė, Saviraiškos ir laisvės sekcija, Programos specialistas
Kontaktai: m.lukosiunas@unesco.org, www.unesco.org

Jolanta MAŽYLĖ
Doc. dr. (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S)
Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva
Kontaktai: jolanta.mazyle@kf.vu.lt, www.kf.vu.lt

Øyvind ØKLAND
prof. dr. (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija 08 S)
Voldos universiteto kolegija, Volda, Norvegija
Kontaktai: oyvind.okland@nla.no

Jerzy OLĘDZKI
Prof. habil. dr. (Socialiniai mokslai, politikos mokslai 02 S)
Varšuvos universitetas, Varšuvos kardinolo Stephano Wyszynskio universitetas, Varšuva, Lenkija 
Kontaktai: j.oledzki@uw.edu.pl

Zrinjka PERUŠKO
Prof. dr. (Socialiniai mokslai, sociologija 05 S)
Zagrebo universitetas, Zagrebas, Kroatija
Kontaktai: zperusko@fpzg.hr, www.cim.fpzg.unizg.hr, www.fpzg.unizg.hr

Anda ROŽUKALNĖ
Prof. dr. (Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija, 08 S)
Rygos Stradinio Universitetas (RSU)
Kontaktai: anda.rozukalne@gmail.com www.rsu.lv

Buvę nariai:
Bronius RAGUOTIS (2008 - 2021)
Žygintas PEČIULIS (2008 - 2021)