Komunikacinės progresijos konstravimas informaciniame kare
Teorija
Mantas Martišius
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2012.5.1800
PDF

Kaip cituoti

MartišiusM. (2012) „Komunikacinės progresijos konstravimas informaciniame kare“, Žurnalistikos Tyrimai, 50, p. 183-205. doi: 10.15388/zt/jr.2012.5.1800.

Santrauka

Straipsnio objektas – praktinis psichologinio aspekto taikymas vykstant informaciniam karui. Straipsnyje aptariamos pagrindinės šiuolaikiškos informacinių operacijų sudedamosios dalys, informacinio karo pritaikymas nesant karinio konflikto. Pristatoma, kaip žiniasklaidos priemonėmis galima sukurti tariamą realybę, neigiamai konotuojančią aplinkos procesus. Informacinį karą prieš valstybę inicijuojančių šalių konstruojamas neigiamas vaizdas gali būti sistemingas ir sąmoningas, bet neatitinkantis tikrovės.
Straipsnyje teoriniu aspektu aptariama, kaip naudojantis medijomis galima sukurti nepasitikėjimo aplinkiniais, savimi ir valstybe atmosferą ir taip palaužti piliečių norą ir gebėjimą pasipriešinti atvirai ar slaptai išorės agresijai. Prisidengiant demokratijos įtvirtinta žodžio laisve ir pliuralizmo idėja, lengvai skleidžiamos defetistinės nuotaikos, o tikrasis tokių veiksmų motyvas paprasčiausiai slepiamas.

Esminiai žodžiai: defetizmas, informacinis karas, informacinės operacijos, medijos, realybės konstravimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.