Darnaus vystymosi koncepcijos vaizdavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje 2011 metais
Praktika
Mindaugas Savickas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2012.5.1804
PDF

Kaip cituoti

SavickasM. (2012) „Darnaus vystymosi koncepcijos vaizdavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje 2011 metais“, Žurnalistikos Tyrimai, 50, p. 98-125. doi: 10.15388/zt/jr.2012.5.1804.

Santrauka

Šis straipsnis skirtas darnaus vystymosi vaizdavimo Lietuvos interneto žiniasklaidoje 2011 m. ypatumams atskleisti. Pirmoje darbo dalyje trumpai apžvelgta darnaus vystymosi koncepcija ir svarbesni jos komunikacinės aplinkos aspektai. Empirinėje dalyje tiriant atrinkta medžiaga analizuota remiantis Annabelės McGoldrick suformuluotais publikacijų vertinimo pagal atsakymų į klausimus „Kaip?“ ir „Kodėl?“ paiešką kriterijais, taip pat vertinta, ar jai būdingas T. Hyllando Erikseno, J. Nolino aprašytas padrikas, į visumą nesujungtas ir todėl neišsamus vaizdas.
Pasinaudojus darnaus vystymosi kaip integralios koncepcijos suvokimu, tirta, ar publikacijose esama sąsajų tarp skirtingų darnaus vystymosi aspektų: socialinio, ekonominio, aplinkosauginio ir kitų, ne taip pastebimų – religinio, filosofinio ar kt.
Tyrimo rezultatai parodė, kad 2011 m. Lietuvos interneto žiniasklaidoje darnaus vystymosi koncepcija išsamiau neanalizuota – kaip ir kodėl ji buvo sukurta, kiek įgyvendinta, kokios perspektyvos laukia ateityje ir kokios priežastys ją galėtų lemti. Nei vienas iš nagrinėtų didžiausių Lietuvos interneto žiniasklaidos portalų per metus nepateikė patrauklaus ir lengvai prieinamo platesnio darnaus vystymosi koncepcijos ir su ja susijusių procesų vaizdo. Neaptikta išsamesnių analitinių mėginimų darnaus vystymosi kontekste atrasti sąsajų tarp skirtingų koncepcijos aspektų. Informacija pateikiama tik atskirais autonomiškais „gabalėliais“, informuojančiais apie vieną ar kitą (dažniausiai lokalų) įvykį, turintį kokį nors ryšį su darniu vystymusi.
Tyrimo medžiagoje taip pat nerasta pasiūlymų, galimų kūrybiškų sprendimų, kurie pagerintų darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimą bendrąja prasme. Galima teigti, kad dėl vyraujančio chaotiško viazdavimo darnaus vystymosi koncepcija atsiduria trijų skaitomiausių nacionalinių informacinių portalų dienotvarkės užribyje.

Esminiai žodžiai: antropocentrinis, antropogeninis poveikis, darnus vystymasis, ekocentrinis, interneto žiniasklaida, dienotvarkė, komunikacija, poveikis, suvokimas, vaizdavimas, visuma, žmogus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.