Politikos žurnalistika. Lietuvos žiniasklaidos elito nuomonių analizė
Praktika
Džina Donauskaitė
Publikuota 2010-01-12
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2010.3.60
PDF

Kaip cituoti

Donauskaitė, D. (tran.) (2010) “Politikos žurnalistika. Lietuvos žiniasklaidos elito nuomonių analizė”, Žurnalistikos tyrimai, 3, pp. 53–78. doi:10.15388/zt/jr.2010.3.60.

Santrauka

Šis straipsnis skirtas pateikti šiuolaikinės Lietuvos žurnalistikos santykio su politika analizės rezultatus žiniasklaidos elitų perspektyvoje. Tyrimo duomenys buvo renkami magistro darbui 2009-aisiais ir analizuojami naudojant Pierre Bourdieu lauko teoriją. Tyrime dalyvavo nacionalinės spaudos, transliuojamosios žiniasklaidos ir naujienų agentūros vyriausieji redaktoriai ir politikos skyrių redaktoriai. Rezultatai atskleidė, kad politikos žurnalistikos lauke dominuoja trys šios žurnalistikos suvokimo modeliai: 1) politikos lauko dalyvė; 2) aktyvi pilietinė jėga; 3) visiškai autonomiška nuo politikos lauko institucija.

Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad Lietuvoje politikos žurnalistikos laukas savo struktūrą ir vertybes reprodukuoja konservatyviu būdu: tai reiškia, kad dabartinis santykis su politikos lauku nekis: neturėtų silpnėti ar stiprėti tol, kol į lauką nepateks naujų kvalifikuotų politikos žurnalistų. Tačiau nors ir pripažįstama, kad gerų politikos žurnalistų trūksta ir perspektyvūs žurnalistai palieka lauką, jokių specialių žurnalistų rekrutavimo strategijų nėra taikoma; šiame lauke politikos žurnalistai juda, patenka ir išeina iš jo patirdami heteronomišką spaudimą.

Reikšminiai žodžiai: politikos laukas, žurnalistikos laukas, žiniasklaidos elitas.

PDF