Publicistika tarp liberalizmo ir tautiškumo
Teorija
Gustė Genovaitė ŽALIENĖ
Publikuota 2010-01-12
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2010.3.68
PDF

Kaip cituoti

ŽALIENĖ G. G. (2010) „Publicistika tarp liberalizmo ir tautiškumo“, Žurnalistikos tyrimai, 30, p. 225-233. doi: 10.15388/zt/jr.2010.3.68.

Santrauka

XIX amžiaus pabaiga sulig liberalizmo gūsiu naujoje lietuvių žurnalistikoje atskleidė sudėtingą socialinę problematiką, susijusią su laisvės siekiu lietuvių tautai, kitaip tariant – su tautinio tapatumo raiškos galimybėmis, tautų kultūromis, tradicijomis ir jų tarpusavio santykiais. Dabar ji taip pat atsiduria žiniasklaidos akiratyje, tačiau dėl kitų priežasčių: spaudos ir apskritai žodžio laisvė jau nagrinėjama kaip objektas be socialinės atsakomybės ribų, pilietiškumas interpretuojamas kaip dalykas, neturintis didelės praktinės vertės, nacionalistinė raiška apskritai vertinama kritiškai. O sąžiningas V. Kudirkos skaitymas tampa problema, kadangi temos, kurios buvo svarstomos ar aprašomos „Varpe“, dabar perkeliamos į visiškai kitokį XXI amžiaus politinį ir ekonominį kontekstą. Taigi ir paties įžymiojo varpininko publicistikos turinys transformuojamas į kitokią socialinės tikrovės erdvę. Tai net lemia kitokius, „šiuolaikiškus“ mūsų istorinės publicistikos vertinimus, kuriuos skleisti pradėjo būtent Vytautas Kavolis. Kyla klausimas, ar vertybių aspektu visuomenė yra visiškai pasikeitusi? Vilniaus universiteto žurnalistikos magistrantai siūlo tris interviu su filosofais, skirdami šią publikaciją V. Kudirkos 150-mečiui paminėti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.