Seksualinių mažumų pateikimas Lietuvos nacionaliniuose dienraščiuose (2008–2013)
Praktika
Izabelė Švaraitė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2014.7.7411
PDF

Reikšminiai žodžiai

gėjai
homoseksualūs asmenys
homoseksualumas
lesbietės
„Lietuvos rytas“
nacionalinis dienraštis
„Respublika“
seksualinės mažumos
tyrimas

Kaip cituoti

Švaraitė I. (2015) „Seksualinių mažumų pateikimas Lietuvos nacionaliniuose dienraščiuose (2008–2013)“, Žurnalistikos tyrimai, 7, p. 87-128. doi: 10.15388/zt/jr.2014.7.7411.

Santrauka

Šis straipsnis skirtas pateikti seksualinių mažumų atspindėjimo Lie­tuvos dienraštinėje spaudoje tendencijas 2008–2013 metais2. Tyrimo duomenys buvo renkami 2014-aisiais ir analizuojami jau atliktų tyrimų kontekste. Tyrime naudoti 580 tekstai (343 publikuoti dienraštyje „Lie­tuvos rytas“, 247 – „Respublikoje“). Rezultatai atskleidė, kad tirti nacio­naliniai dienraščiai „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“ pateikė du skirtingus požiūrius į seksualines mažumas. „Lietuvos ryte“ joms reikštas palankumas, apie jas rašyta arba neutraliai, arba žmogaus teisių, laisvių kontekste. „Res­publikoje“ seksualinių mažumų atstovai traktuoti kaip ištvirkėliai, vertinti tautos, tradicinės moralės, šeimos, Katalikų Bažnyčios kontekste.
Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad abiejuose dienraščiuose seksua­linių mažumų problematika išliko nuasmeninta, abstrakti. Daugiausia dė­mesio sulaukė santuokos, įsivaikinimo, partnerystės, „Baltic Pride“ eitynių, lyčių lygybę propaguojančios „Gender Loops“ programos temos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.