Viešosios sferos teorija ir jos taikymas žiniasklaidos tyrimuose
Teorija
Laima Nevinskaitė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2008.1.91
PDF

Kaip cituoti

Nevinskaitė L. (2008) „Viešosios sferos teorija ir jos taikymas žiniasklaidos tyrimuose“, Žurnalistikos tyrimai, 10, p. 173-187. doi: 10.15388/zt/jr.2008.1.91.

Santrauka

Straipsnio tikslas – pristatyti pagrindinius viešosios sferos teorijos teiginius, išnagrinėti jos taikymo galimybes ir būdus žiniasklaidos tyrimuose bei Lietuvos laikraščių tyrimui nepriklausomybės atkūrimo metu ir vėliau.

Straipsnyje nagrinėjama viešosios sferos teorija kaip teorinis pagrindas Lietuvos laikraščių raidos nuo 1988 metų tyrimui. Akivaizdu, kad nepriklausomybės atkūrimo metu, nuo 1988 metų iki 1991 m. pabaigos, spauda išgyveno pakilimo laikotarpį. Smarkiai išaugo laikraščių skaičius ir tiražai, spaudoje vyko intensyvios diskusijos visuomenei reikšmingomis temomis. Nepriklausomybės įtvirtinimo etape, maždaug nuo 1991 metų pabaigos, periodinės spaudos pobūdis keitėsi. Sumažėjo laikraščių skaitymas, nuslūgo diskusijos, spaudoje reiškėsi komercializacijos ir koncentracijos
tendencijos.

Šiems ir vėlesnių metų pokyčiams aprašyti gerai tinka viešosios sferos sąvoka ir viešosios sferos teorija.

Esminiai žodžiai: viešoji sfera, veikėjai, publika, transformacija, spauda.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.