Pagrindinių audito dalykų pateikimas auditoriaus išvadoje: Lietuvos emitentų auditoriaus išvadų tyrimas
Straipsniai
Darius Vaicekauskas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-01
https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11960
PDF

Reikšminiai žodžiai

pagrindiniai audito dalykai, auditoriaus išvada, Tarptautiniai audito standartai

Kaip cituoti

Vaicekauskas, D. (2018) Pagrindinių audito dalykų pateikimas auditoriaus išvadoje: Lietuvos emitentų auditoriaus išvadų tyrimas, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (17-18), p. 168-179. doi: 10.15388/batp.v0i1.11960.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje nagrinėjamas pagrindinių audito dalykų pateikimas auditoriaus išvadoje. Teorinėje tyrimo dalyje analizuojamas auditoriaus išvados naudingumo ribotumas bei kaip šią problemą siekiama spręsti nuo 2016 m. TAS sistemoje įvedus reikalavimą, jog audituojant įmones, kurių vertybiniais popieriaus yra prekiaujama viešojoje rinkoje, arba kai to reikalauja nacionaliniai įstatymai ar teisės aktai, yra privalu auditoriaus išvadoje pateikti pagrindinius audito dalykus bei nurodyti, kaip jie buvo sprendžiami audito metu. Darbe yra pristatoma pagrindinių audito dalykų koncepcija. Empirinėje tyrimo dalyje yra analizuojama, kokius pagrindinius audito dalykus išskiria Lietuvos audito bendrovės, atlikusios ,,Nasdaq“ biržoje kotiruojamų Lietuvos bendrovių auditus; pateikiama pagrindinių audito dalykų tipologija, apibendrinant pagrindinių audito dalykų skaičių, turinį bei reikšmingumą auditoriaus išvadoje.

Atlikus tyrimą, be kitų išvadų, nustatyta, jog pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, auditoriaus profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditui. Pagrindiniai audito dalykai atrenkami iš dalykų, apie kuriuos buvo informuoti už valdymą atsakingi asmenys. Audito bendrovės dažniausiai pateikia po vieną pagrindinį audito dalyką savo auditoriaus išvadoje, didžiausią dėmesį skiriant turto vertinimui bei pajamų pripažinimui. Pagrindinių audito dalykų pateikimas apima apytikriai ketvirtį auditoriaus išvados turinio, kas parodo pagrindinių audito dalykų sąlyginai didelį informacinį reikšmingumą bei poreikį ir toliau gerinti jų pateikimą, siekiant didinti auditoriaus išvados naudingumą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.