LIETUVIŠKŲ ADAPTYVAUS ELGESIO SKALIŲ PATIKIMUMAS IR VALIDUMAS: BANDOMOJO TYRIMO REZULTATAI
Straipsniai
Dovilė Černiauskaitė
Publikuota 2002-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2002..4404
PDF

Kaip cituoti

Černiauskaitė, D. (2002) LIETUVIŠKŲ ADAPTYVAUS ELGESIO SKALIŲ PATIKIMUMAS IR VALIDUMAS: BANDOMOJO TYRIMO REZULTATAI, Psichologija, 25, p. 52-63. doi: 10.15388/Psichol.2002. 4404.

Santrauka

Šiame tyrime, remiantis Lietuviškų adaptyvaus elgesio skalių bandomojo tyrimo imties rezultatais, buvo vertinami kai kurie kuriamos metodikos patikimumo ir validumo rodikliai. Vidinio suderinamumo būdu nustatyti gana aukšti (0,72-0,93) LAES sričių patikimumo koeficientai. Nustatytas visų sričių taškų sumos didėjimas vaikui augant ir tam tikrų raidos dėsningumų atsispindėjimas rezultatuose patvirtina, jog LAES matuojamas adaptyvus elgesys yra išties susijęs su amžiumi. LAES rezultatai taip pat rodo reikšmingai skirtingą normalios raidos ir įvairią negalę turinčių vaikų adaptyvų funkcionavimą bei atspindi negalios ir jos laipsnio specifiką, o tai kartu patvirtina LAES konstrukto validumą.

THE RELIABILITY AND VALIDITY OF LITHUANIAN ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES: PILOT STUDY RESULTS 
Dovilė Černiauskaitė

Summary
This study examines some psychometric characteristics of Lithuanian adaptive behavior scales. Internal consistency coefficients for domains, ranging from 0,72 to 0,93, demonstrate acceptable level of reliability. The results from LAES pilot study revealed the increase of domain mean raw scores from one age to the next and some other age trends, what support the construct validity of the LAES as a development measure of adaptive behavior. The study of group differences on LAES results showed significantly and specifically different adaptive functioning of normal, visually handicapped, hearing impaired and mentally retarded children, what also supports the validity of the LAES.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.