NEGAUTO PELNO NUSTATYMO PROBLEMOS NETEISĖTAI PASINAUDOJUS KOMERCINE PASLAPTIMI

Vaidas Kontrimas

Santrauka


Straipsnyje analizuojami šiuo metu nusistovėję dėl nesąžiningos konkurencijos, atskleidus ir pasinaudojus kito ūkio subjekto komercine paslaptimi, veiksmų negauto pelno nustatymo kriterijai, vertinamas šių kriterijų teisinis pakankamumas. Taip pat pateikiamas papildomų kriterijų, kuriais būtų galima vadovautis nustatant žalą, įvertinimas.


Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Teise.2017.103.10782