Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų santykinė analizė: teoriniai ir praktiniai aspektai
Straipsniai
Jovita Jusytė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Irma Kamarauskienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-12-19
https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.6
PDF

Reikšminiai žodžiai

viešojo sektoriaus subjektas
santykiniai rodikliai

Kaip cituoti

Jusytė J. ir Kamarauskienė I. (2014) „Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų santykinė analizė: teoriniai ir praktiniai aspektai“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(16), p. 64-78. doi: 10.15388/batp.2014.No16.6.

Santrauka

Dabartiniame ekonomikos globalizacijos ir vystymosi raidos etape, viešojo sektoriaus finansai daro ypač didelę įtaką šalies ekonominiam vystymuisi. Susiformavo finansinės informacijos vartotojų poreikis ne tik suprasti viešojo sektoriaus subjektus apibūdinančią apskaitos informaciją, bet ir palyginti skirtingų šio sektoriaus subjektų duomenis tarpusavyje, palyginti bei įvertinti skirtingų šalių viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitas. Iš to kilo poreikis standartizuoti buhalterinės apskaitos, gautų bei panaudotų valstybės biudžeto asignavimų finansinę informaciją nepriklausomai nuo informacijos vartotojo nacionalinės kalbos, finansinio išsilavinimo ar kitų subjektyvių veiksnių pagrindinė informacija būtų suprantama, lygiavertė įprastam apskaitos suvokimui. Lietuvoje pradėta ir vis dar vykdoma apskaitos reforma tai – dalis visuotinai reformuojamos buhalterinės apskaitos pokyčių viešajame sektoriuje, vykstančių tiek Europos Sąjungoje, tiek Ekonominės Bendrijos šalyse, tiek kitose ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse.

Straipsnyje nagrinėjama galimybė viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengtų taikant kaupimo principą duomenis nagrinėti pelno siekiančių įmonių finansinių ataskaitų analizei taikomų santykinių rodiklių pagrindu. Nagrinėjami teoriniai ir praktiniai aspektai, siūlomi nauji rodikliai ir pristatomas atliktas tyrimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.