Verslumą sąlygojančių veiksnių tyrimas
Straipsniai
Gintarė Giriūnienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-12-19
https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.9
PDF

Reikšminiai žodžiai

verslumas
verslumą sąlygojantys veiksniai
vidiniai veiksniai
išoriniai veiksniai

Kaip cituoti

Giriūnienė G. (2014) „Verslumą sąlygojančių veiksnių tyrimas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(16), p. 97-104. doi: 10.15388/batp.2014.No16.9.

Santrauka

Egzistuojant šiandieninėms rinkos ekonomikos sąlygoms, kuomet pasaulyje vyrauja ekonominė stagnacija ar net nuosmukis, vis dažnesniu mokslinių tyrimų objektu tampa šalies ekonomika ir jos augimo skatinimas. Pažymėtina, kad optimalios šalies ekonomikos skatinimo politikos formavimas tampa vis sudėtingesnis, nes ekonominiam augimui mažiau ar daugiau daro įtaką daugelis išorinių, valstybės tiesiogiai nekontroliuojamų veiksnių. Daugelis ekonomistų sutinka, kuomet šalies ekonomikos augimas tampa lėtas ar netolygus, valstybei esti privalu ieškoti tinkamos ir visuomenei priimtinos ekonomikos augimo skatinimo politikos, o viena iš pagrindinių priemonių tokiu atveju tampa būtent verslumo skatinimas šalyje. Straipsnyje nagrinėjamas verslumas, jį sąlygojantys veiksniai, siejant su tuo, kad pastaruoju metu egzistuojant tokiai ekonominei situacijai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, ypatingas dėmesys yra skiriamas verslumo rėmimo strategijoms, programoms ir panašiai. Taigi pagrindiniu tyrimo tikslu tampa verslumui darančių įtaką veiksnių identifikavimas ir detalizavimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.