Mokesčių auditoriaus profesinės etikos tyrimas siekiant pasitikėjimo mokesčių administratoriumi
Straipsniai
Gintarė Giriūnienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-07-09
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15A.6
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokesčių auditorius
profesinė etika
profesinės etikos pricipai

Kaip cituoti

Giriūnienė G. (2014) „Mokesčių auditoriaus profesinės etikos tyrimas siekiant pasitikėjimo mokesčių administratoriumi“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15A), p. 73-81. doi: 10.15388/batp.2014.15A.6.

Santrauka

Diskusijos, kaip turėtų elgtis mokesčių auditorius, audituojantis vieną ar kitą įmonę profesinės etikos kontekste, kokių pamatinių vertybių ir principų turėtų laikytis, siekdamas kokybiškai atlikti savo darbą, kartu laikantis atitinkamų moralės normų, įgalina teigti, kad mokesčių auditoriaus vertinimas profesinės etikos kontekste nėra pakankamai nagrinėta tema. Mokesčių auditoriaus etikos normų, vertybių, principų identifikavimas, o juo labiau vertinimas yra ypatingai svarbus, siekiant ir individualaus mokesčių auditoriaus, ir visos mokesčių sistemos efektyvesnių darbo rezultatų. Net gerai išmanančiam savo darbą mokesčių auditoriui nėra lengva pasakyti, kokios asmeninės savybės leidžia teigti, kad elgiamasi etiškai, todėl straipsnyje yra analizuojami pagrindinės profesinės etikos vertybės ir principai, kurių turėtų laikytis ne tik kiekvienas mokesčių auditorius, bet ir bet kuris kitas asmuo, siekiantis kokybiškesnių savo profesijos rezultatų. Taigi straipsnio tikslas ir yra atlikti mokesčių auditoriaus profesinės etikos tyrimą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.