Verslaus subjekto identifikacinis tyrimas
Straipsniai
Lukas Giriūnas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Gintarė Giriūnienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-12-19
https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.8
PDF

Reikšminiai žodžiai

verslumas
verslus subjektas
verslumą sąlygojantys veiksniai

Kaip cituoti

Giriūnas L. ir Giriūnienė G. (2014) „Verslaus subjekto identifikacinis tyrimas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(16), p. 89-96. doi: 10.15388/batp.2014.No16.8.

Santrauka

Pastaruoju metu itin dažna ne tik mokslinių tyrimų tematika tampa verslumas, jo skatinimas, rėmimo programų formavimas būtent verslių subjektų kūrimui ir plėtrai. Taigi ne visi savarankiškai dirbantys asmenys ar įmonės vykdomoje ar planuojamoje vykdyti veikloje gali įsisavinti ar priimti ir vystyti verslumą. Taigi ne kiekvienas verslo subjektas gali būti verslus, todėl ir vienas iš mokslinėje literatūroje nagrinėjamų klausimų yra būtent verslaus subjekto identifikacijos klausimas. Kai kurie mokslininkai nurodo, kad verslus subjektas pasižymi naujovių kūrimu, diegimu ir puoselėjimu, o kiti prieštarauja tokiam teiginiui, pabrėždami, kad svarbiausias dėmesys privalo būti skiriamas ne inovacijų diegimo procedūrai, bet agresyvios rinkos strategijos pasirinkimui. Taigi straipsnyje nagrinėjama verslaus subjekto samprata ir bruožai, todėl pagrindiniu tyrimo tikslu tampa verslaus subjekto identifikacinio tyrimo atlikimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.