Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybrane problemy zasad publikowania
Straipsniai
Lilia Kowkiel
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Arvydas Pacevičius
Vilnius University, Lithuania
Iwona Pietrzkiewicz
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15582
PDF

Reikšminiai žodžiai

źródła
edytorstwo
metodologia
bibliologia
historia bibliotek
inwentarz
katalog
rejestr
spis
wykaz książek

Kaip cituoti

Kowkiel L., Pacevičius A. ir Pietrzkiewicz I. (2012) „Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybrane problemy zasad publikowania“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 107-121. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15582.

Santrauka

Edytorzy źródeł historycznych w ostatnich latach postawieni zostali wobec nowych problemów, które wynikają z jednej strony z sygnalizowanej potrzeby nowej instrukcji wydawniczej dla źródeł nowożytnych, a z drugiej publikowania tekstu historycznego w postaci cyfrowej. Z problemami tymi stykają się również bibliolodzy wydający źródła do dziejów książki, w tym także, tak istotne dla bibliologii historycznej inwentarze i katalogi książek, które są podstawowym źródłem wiedzy na temat zawartości księgozbiorów. Liczba problemów wzrasta kiedy wydawane dokumenty powstawały na terenach wielojęzycznych, jak w przypadku ziem dawnego WKL. Zebrane w tekście uwagi i propozycje stanowią próbę otwarcia dyskusji dotyczącej problemów związanych z edycjami róznorodnych spisów książek z tego terenu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.