Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys
Straipsniai
Arvydas Pacevičius
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15578
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bibliotheca Lituana
atminties institucijos
rinkiniai
fondai
kolekcijos
tyrimo šaltiniai
katalogai
inventoriai
knygų sąrašai
informacinė infrastruktūra

Kaip cituoti

Pacevičius A. (2012) „Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 9-18. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15578.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi tyrimai, atlikti vykdant projektą Bibliotheca Lituana: atminties institucijų rinkiniai, aptariami atminties institucijos ir rinkinio terminai, naujos bibliotekų ir kitų atminties institucijų istorijos tyrimų perspektyvos. Šiuolaikiniame etape jos apima ne tik minėtų institucijų veiklą ir fondus, bet ir plačiai suprantamą informacinę infrastruktūrą. Dar nagrinėjamos archyvinių šaltinių publikavimo problemos. Nustatyta, kad senųjų katalogų, inventorių, knygų sąrašų tyrimams ir publikavimui skiriama nepakankamai dėmesio. Kita vertus, nėra vieningos metodikos, skirtos minėtų šaltinių publikavimui. Daroma išvada, kad panaudojant naujas tyrimų paradigmas ir tarpdalykinę prieigą, istoriografinės minties kaitą archyvistikoje, bibliotekininkystėje ir muziejininkystėje, Lietuvoje galima pradėti sisteminius bibliotekų ir kitų informacijos įstaigų tyrimus. Jų rezultatai gultų į tęstinio leidinio Bibliotheca Lituana puslapius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.