Rola księży w upowszechnianiu książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie)
Straipsniai
Lilia Kowkiel
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Arvydas Pacevičius
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15587
PDF

Reikšminiai žodžiai

diecezja żmudzka
księża
korespondencja
księgarsko-wydawnicza firma Zawadzkich
Litewske Państwowe Archiwum Historyczne

Kaip cituoti

Kowkiel L. ir Pacevičius A. (2012) „Rola księży w upowszechnianiu książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie)“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 211-235. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15587.

Santrauka

Przedmiotem edycji są listy księży pracujących głównie w parafiach diecezji żmudzkiej, kierowane do wileńskiej księgarsko-wydawniczej firmy Zawadzkich z zamówieniami literatury w języku litewskim. Korespondencja pochodzi z kolekcji Zawadzkich, przechowywanej w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym. Autorami listów są Jan Cyparewicz (Uciany, 1865), Jan Darzyński (Krewno, 1863), Jacewicz (Onikszty, 1862–63), Antoni Juszkiewicz (Wilkija, 1862-63), Jan Pacewicz (Uszpol, 1863), Józef Sokołowski (Antuzów, 1871), Gustaw Tomkiewicz (Szawle, 1871), Szymon Warkałło (Szaki, 1863).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.