Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu: padėties analizė ir tobulinimo siūlymai
Informacinės technologijos mokymui ir studijoms
Eugenijus Kurilovas
Valentina Dagienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3298
PDF

Kaip cituoti

Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu: padėties analizė ir tobulinimo siūlymai (E. Kurilovas & V. Dagienė , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 101-106. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3298

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) kompetenciją ugdančių studijų Lietuvos universitetuose ir kolegijose programos, būsimų pedagogų IKT kompetencijų vertinimas. Šie rezultatai lyginami su pedagogų edukacinės IKT kompetencijos kurso reikalavimais, kurie nusakyti Lietuvos mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms. Straipsnis grindžiamas duomenimis, sukauptais atlikus Švietimo informacinių technologijų centro užsakytą mokslinį tyrimą „Pedagogų rengimas IKT taikymo aspektu“. Tyrimas reprezentatyvus šalies mastu. Šio tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis numatoma vadovautis sudarant ir įgyvendinant visų lygių mokytojų rengimo ir perkvalifi kavimo studijų, kvalifi kacijos tobulinimo programas ir mokytojų atestaciją. Pagrindinis straipsnio tikslas yra pristatyti ir apibendrinti svarbiausias šio tyrimo išvadas ir rezultatus.

Teacher Training on ICT Application in Education: Situation Analysis and Proposals for Improvement
Eugenijus Kurilovas, Valentina Dagienė

Summary
The article is aimed to analyse the existing study programmes on the teachers ICT competencies in Lithuanian Universities and Colleges, the future teachers’ self-evaluation of their educational ICT competencies, to compare these results with the requirements of the course on the teachers’ educational ICT literacy based on the existing Lithuanian requirements for teachers’ educational ICT literacy programmes. The article is based on the data of the research report “Teachers Training on ICT Application in Education” booked by the Centre for Information Technologies in Education. The research is representative. The conclusions and recommendations of the research are proposed to implement while planning and implementing all level studies and teachers’ in-service training programmes as well as teachers’ certifi cation. The main aim of the paper is to present and summarise the research conclusions and recommendations.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>