Matematikos ir gamtos fakultetas Lietuvos universitete ir jo raida
Straipsniai
Virginija Klusienė
Kauno technologijos universitetas
Bronė Narkevičienė
Kauno technologijos universitetas
Judita Puišo
Kauno technologijos universitetas
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2018.4
PDF

Reikšminiai žodžiai

kursai
universitetas
institutas
fakultetas
katedra
matematika
fizika
mokslas
veikla

Kaip cituoti

Klusienė V., Narkevičienė B. ir Puišo J. (2018) „Matematikos ir gamtos fakultetas Lietuvos universitete ir jo raida“, Lietuvos matematikos rinkinys, 59(B), p. 27-34. doi: 10.15388/LMR.B.2018.4.

Santrauka

Matematikos ir gamtos fakulteto ištakomis Kaune laikomi 1920-ieji metai, kai buvo įsteigti Lietuvos Aukštieji Kursai, į kurių sudėtį įėjo ir Matematikos-fizikos skyrius. 1922 m. vasario 16~d., įkūrus Lietuvos universitetą Kaune, buvo įsteigtas Matematikos-gamtos fakultetas, kuris vykdė veiklą iki 1940 m. rudens. 1940 m. rugsėjo 1 d. Matematikos-gamtos fakulteto veikla Kaune sustabdyta, jis perkeltas į Vilnių. Visą, nuo Fakulteto įkūrimo iki sustabdymo, veiklos laiką Kaune Fakultetui vadovavo dekanas prof. Zigmas Žemaitis. 1993 m. rugsėjo 1 d. Kauno technologijos universitete Aukštosios matematikos (pakeičiant pavadinimą į Taikomosios matematikos), Bendrosios matematikos ir Fizikos katedrų pagrindu įsteigtas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, 2014 m. sausio 1 d. (at)gavęs istorinį Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto pavadinimą ir skaičiuojantis jau 25-uosius savo veiklos metus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.