Ugdymo proceso organizavimo ergonominiai aspektai
Straipsniai
Beatričė Andziulienė
Klaipėdos universitetas
Elena Valionienė
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

ergonomika
ugdymo proceso ergonomika
nuotolinis mokymas
individuali mokymosi aplinka

Kaip cituoti

Andziulienė B. ir Valionienė E. (2009) „Ugdymo proceso organizavimo ergonominiai aspektai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 58–63. doi: 10.15388/LMR.2009.10.

Santrauka

Darbe analizuojami ergonominiai ugdymo proceso virtualizavimo aspektai. Autorės analizuoja edukacinius ergonominio ugdymo proceso organizavimo principus, kuriant individualią studentų mokymosi aplinką  elektroninėje erdvėje. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip ergonomiškai paruošti elektroninio mokymosi metodinę medžiagą, kaip efektyviai realizuoti besimokančiųjųumokymosi procesą, jų žinių ir  įgūdžių nuoseklios raidos procesą, vertinimo sistemą. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.