T. 53 (2012): B serija

T. 53 (2012)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2012-12-15

Straipsniai

Olga Lavcel-Budko | Aleksandras Krylovas | Paulius Miškinis
Judėjimo lygčių atskyrimas dvimatės gravitacinės švytuoklės modelyje
31–36
PDF
Raimondas Barzdžiukas | Rasa Eitkevičiūtė | Osvaldas Švitra
Ekonomikos augimo modelis su vėlavimu
42–45
PDF
Raimondas Barzdžiukas | Rasa Eitkevičiūtė | Osvaldas Švitra
Nuo prekių kainos priklausantis vėlavimas Kaleckio modelyje
46–50
PDF
51–55
PDF
Šarūnas Germanas | Audronė Jakaitienė
Nepusiausvyro perdavimo testo galios aproksimavimas
56–61
PDF
Irus Grinis | Feliksas Ivanauskas | Gediminas Stepanauskas
Kai kurie polivalentinių sistemų modeliavimo geometriniai aspektai
62–67
PDF
Laura Gudelytė | Aleksandras Krylovas | Tadas Laukevičius
Universitetų reitingavimas taikant dichotominio testavimo metodiką
68–72
PDF
Laura Gudelytė | Aleksandras Krylovas | Tadas Laukevičius | Natalja Kosareva
Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams
73–77
PDF
Donatas Švitra | Ramunė Vilkytė
Glikemijos dinamika ir jos valdymas diabeto atveju
112–117
PDF
118–123
PDF
157–162
PDF
Eglė Jakaitytė | Algirdas Kaučikas | Edmundas Mazėtis
2012 m. LEU Jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
169–174
PDF
Judita Jonuševičienė | Lina Dreižienė | Rasa Nutautienė
Inovatyvių mokymo metodų taikymas dėstant matematiką kolegijų studentams
175–180
PDF
Joana Kastickaitė | Aleksandras Krylovas | Saulius Norvaišas | Tadas Laukevičius
Įtinklinto mokymo(si) metodo taikomosios matematikos dalykui taikymo patirties analizė
187–192
PDF
193–196
PDF
197–202
PDF
Regina Rudalevičienė | Romualdas Kašuba
Uždavinio sprendimas kaip mokslo kūrimo provaizdis
220–225
PDF
231–236
PDF
Jurgis Sušinskas | Juozas Juvencijus Mačys
Olimpiadinė lygčių sistema
237–242
PDF
Beatričė Andziulienė | Daiva Stanelytė | Darius Drungilas
Eismo srautų prognozavimo modelis
249–253
PDF
Beatričė Andziulienė | Evaldas Žulkas | Audrius Kuprinavičius
Greitosios Furjė transformacijos algoritmo CUDA architektūroje analizė
254–259
PDF
Leonidas Sakalauskas | Ingrida Vaičiulytė
Daugiamatis mažų dažnių vertinimo algoritmas
260–263
PDF