T. 53 (2012): B serija

T. 53 (2012)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2012-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17

Straipsniai

Vytautas Ašeris
Biojutiklio su lygiagrečiu substratų virsmu ir dializės membrana kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
1–6
PDF
Gerda Jankevičiūtė | Raimondas Čiegis
Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas kai kuriems parabolinio tipo uždaviniams
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
7–12
PDF
Kristina Kaulakytė
Stacionarios Navjė–Stokso lygtys su nenuline kraštine sąlyga dviejų sluoksnių sistemoje
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
13–18
PDF
Aleksandras Krylovas | Rima Kriauzienė
Pusiau tiesinės hiperbolinės suvidurkintų lygčių sistemos su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis tyrimas
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
19–24
PDF
Aleksandras Krylovas | Olga Lavcel-Budko
Vidurkinimo išilgai hiperbolinės sistemos charakteristikų operatoriaus savybės
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
25–30
PDF
Olga Lavcel-Budko | Aleksandras Krylovas | Paulius Miškinis
Judėjimo lygčių atskyrimas dvimatės gravitacinės švytuoklės modelyje
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
31–36
PDF
Kazimieras Navickis
Glaustinių hiperpaviršių afininė diferencialinė geometrija
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
37-41
PDF
Raimondas Barzdžiukas | Rasa Eitkevičiūtė | Osvaldas Švitra
Ekonomikos augimo modelis su vėlavimu
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
42–45
PDF
Raimondas Barzdžiukas | Rasa Eitkevičiūtė | Osvaldas Švitra
Nuo prekių kainos priklausantis vėlavimas Kaleckio modelyje
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
46–50
PDF
Kęstutis Dučinskas | Eglė Baltmiškytė | Martynas Bučas
Diskrečių skirstinių taikymas duomenų apie gamtos plotų padengimą Bajesinėje analizėje
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
51–55
PDF
Šarūnas Germanas | Audronė Jakaitienė
Nepusiausvyro perdavimo testo galios aproksimavimas
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
56–61
PDF
Irus Grinis | Feliksas Ivanauskas | Gediminas Stepanauskas
Kai kurie polivalentinių sistemų modeliavimo geometriniai aspektai
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
62–67
PDF
Laura Gudelytė | Aleksandras Krylovas | Tadas Laukevičius
Universitetų reitingavimas taikant dichotominio testavimo metodiką
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
68–72
PDF
Laura Gudelytė | Aleksandras Krylovas | Tadas Laukevičius | Natalja Kosareva
Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
73–77
PDF
Mindaugas Kavaliauskas
Klasterizavimo panaudojimas muzikinių duomenų statistinėje analizėje
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
78–83
PDF
Natalja Kosareva | Aleksandras Krylovas
Sprendimų priėmimas taikant neryškių skaičių apibendrinto vidurkio funkcijas
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
84–89
PDF
Rita Palivonaitė | Minvydas Ragulskis
Skeletinių kreivių panaudojimas su glodinimo procedūra trumpų laiko eilučių prognozei
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
90–95
PDF
Valentinas Podvezko
Dominuojančiųjų alternatyvų daugiakriteriniai metodai
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138
96–101
PDF
Liana Stonkienė | Feliksas Ivanauskas
Biojutiklio su substrato ir produkto degeneracija matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
102–107
PDF
Donatas Švitra
Vėlavimas ir ekonominių sistemų dinamika
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
108–111
PDF
Donatas Švitra | Ramunė Vilkytė
Glikemijos dinamika ir jos valdymas diabeto atveju
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
112–117
PDF
Donatas Švitra | Ramunė Vilkytė
Kvėpavimo kontrolės sistemos matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
118–123
PDF
Donatas Švitra | Giedrius Žemaitis
Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
124–129
PDF
Genovaitė Zaksienė
Dinaminių slopintuvų taikymas sistemai su apribotu žadinimu
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
130–134
PDF
Algirdas Ažubalis
Mečys Mačernis matematikos didaktikoje
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
135–140
PDF
Juozas Banionis
A. Bendiko (1867–1939) „Didžiasis Žemaiczių ir Lietuvos Elementorius“ – aritmetikos pradmenų šaltinis
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
141–144
PDF
Rima Birškytė
Skaitmeninio vaizdo elementų programavimo aspektai
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
145–150
PDF
Aistė Elijio | Lina Abelytė
Gabiausiųjų mokymo taikant Mensa galvosūkius galimybės
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
151–156
PDF
Aistė Elijio | Dovilė Malijonytė
Simetrija kaip matematinių uždavinių sprendimo taktika
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169
157–162
PDF
Vilma Gesevičienė | Edmundas Mazėtis
IKT taikymo mokant ir mokantis matematikos IV klasėje poveikio mokinių pasiekimams tyrimas
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 140
163–168
PDF
Eglė Jakaitytė | Algirdas Kaučikas | Edmundas Mazėtis
2012 m. LEU Jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
169–174
PDF
Judita Jonuševičienė | Lina Dreižienė | Rasa Nutautienė
Inovatyvių mokymo metodų taikymas dėstant matematiką kolegijų studentams
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
175–180
PDF
Anita Juškevičienė | Eugenijus Kurilovas
VMA Moodle personalizavimo galimybė antrosios kartos saityno priemonėmis
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
181–186
PDF
Joana Kastickaitė | Aleksandras Krylovas | Saulius Norvaišas | Tadas Laukevičius
Įtinklinto mokymo(si) metodo taikomosios matematikos dalykui taikymo patirties analizė
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
187–192
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Dirichlė principas: pavadinimo niuansai
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
193–196
PDF
Olga Navickienė | Aleksandras Krylovas
Studentų žinių norminių ir kriterinių vertinimų derinimas
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145
197–202
PDF
Regina Novikienė
Kompetencijomis grįstos taikomosios matematikos bakalauro studijų programos sudarymo modelis
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
203–208
PDF
Eugenijus Paliokas
Šešiasdešimtainės skaičiavimo sistemos gyvybingumas
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
209–214
PDF
Vidmantas Povilas Pekarskas
Matematikos valstybinio brandos egzamino tematikos raidos analizė
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 596
215–219
PDF
Regina Rudalevičienė | Romualdas Kašuba
Uždavinio sprendimas kaip mokslo kūrimo provaizdis
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
220–225
PDF
Jovita Saldauskienė
Matematikos dalyko integravimo modulinėse studijose klausimais
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
226–230
PDF
Viktorija Sičiūnienė | Janina Dargytė
Geometrijos mokymasis progimnazijoje: rezultatai ir iššūkiai
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133
231–236
PDF
Jurgis Sušinskas | Juozas Juvencijus Mačys
Olimpiadinė lygčių sistema
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168
237–242
PDF
Irina Vinogradova
Neapibrėžtumo įtaka AHP metodo vertinimams
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
243–248
PDF
Beatričė Andziulienė | Daiva Stanelytė | Darius Drungilas
Eismo srautų prognozavimo modelis
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
249–253
PDF
Beatričė Andziulienė | Evaldas Žulkas | Audrius Kuprinavičius
Greitosios Furjė transformacijos algoritmo CUDA architektūroje analizė
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145
254–259
PDF
Leonidas Sakalauskas | Ingrida Vaičiulytė
Daugiamatis mažų dažnių vertinimo algoritmas
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
260–263
PDF
Inga Žilinskienė | Svetlana Kubilinskienė
Mokomojo scenarijaus personalizavimas taikant kolektyvinės intelektikos metodus
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
264–269
PDF