T. 51 (2010)

T. 51 (2010)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai
Publikuota 2010-12-15

Straipsniai

Arvydas Juozapas Janavičius
Netiesinės difuzijos lygtys
9–15
PDF
Gintautas Misevičius | Birutė Kryžienė
Tolygus pasiskirstymas n-mačiame tore
41–44
PDF
Santa Račkauskienė | Darius Šiaučiūnas
Keleto dzeta funkcijų jungtinis universalumas. I
45–50
PDF
68–70
PDF
Kazimieras Navickis
Hiperpaviršių kreivumai
71–74
PDF
Laura Gudelytė | Joana Kastickaitė | Aleksandras Krylovas | Tadas Laukevičius
Matematinio ir matematikos istorijos tekstų supratimo palyginimas
91–96
PDF
Eglė Jakaitytė | Algirdas Kaučikas | Edmundas Mazėtis
2010 m. VPU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
97–102
PDF
103–108
PDF
Janina Kaminskienė | Daiva Rimkuvienė | Eligijus Laurinavičius
Matematikos studijos prasidėjus aukštojo mokslo reformai
109–114
PDF
Svetlana Kubilinskienė | Valentina Dagienė
Pamokų planų šablonai: analizė ir technologijų taikymas
115–120
PDF
127–132
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
2010 m. Kengūros konkurso apžvalga
133–138
PDF
Audronė Rimkevičienė | Roma Kačinskaitė | Virginija Garbaliauskienė | Natalija Šedžiuvienė
Matematikos konkursas Šiaulių kolegijoje
142–144
PDF
149–153
PDF
160–163
PDF
170–175
PDF
204–209
PDF
215–220
PDF
Igor Basov | Donatas Švitra | Ramunė Vilkytė
Diabeto gydymo strategija
221–226
PDF
Lijana Stabingienė | Giedrius Stabingis | Kęstutis Dučinskas
Tiesinių diskriminantinių funkcijų taikymas vaizdų atpažinime
227–231
PDF
238–243
PDF
Donatas Švitra | Giedrius Žemaitis
Ichtiocenozės matematinis modelis su vėlavimu
244–249
PDF
Justinas V. Daugmaudis | Audrius Laurynėnas | Feliksas Ivanauskas
Gaubiančiojo paviršiaus įtaka Koši–Kroftono metodo tikslumui
250–255
PDF
256–261
PDF
Rūta Jegnoraitė | Feliksas Ivanauskas | Aleksas Pikturna
Vilniaus Universiteto kamieninių padalinių finansavimo kompiuterinis modeliavimas
262–266
PDF
Natalja Kosareva | Aleksandras Krylovas | Povilas Tamošauskas | Stanislavas Dadelo
Diagnostinio testo matematinio modelio taikymas vertinant studentų aerobinį pajėgumą
273–278
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Politominio diagnostinio testo matematinis modelis
279–284
PDF
Mantas Landauskas | Eimutis Valakevičius
Eilių sistemų modeliavimas MCMC metodu
285–290
PDF
Mažvydas Mackevičius | Feliksas Ivanauskas | Aivaras Kareiva
Itrio aliuminio granato sintezės kompiuterinis modeliavimas
291–294
PDF
Gintarė Petreikytė | Kazys Kazlauskas
Spektro įvertinimo algoritmų palyginamoji analizė
301–306
PDF
Julija Pragarauskaitė | Gintautas Dzemyda
Tikimybinis dažnų posekių paieškos algoritmas
313–318
PDF
Lina Žalgirytė | Gediminas Račkauskas
Daugelio rizikų pasėlių draudimo nuostolingumo tyrimas
330–335
PDF
Stanislovas Norgėla | Linas Petrauskas
Hibridinės logikos formulių transformavimas
342–346
PDF
Pranas Katauskis | Vladas Skakauskas
Bakterijų dinamikos kompiuterinis modeliavimas
362–367
PDF
Lijana Stabingienė | Kęstutis Dučinskas
Atsitiktinių Gauso laukų stebinių klasifikavimo klaidos
426–430
PDF
Mindaugas Bloznelis | Irmantas Radavičius
Apie tolygių atsitiktinių sankirtų grafų hamiltoniškumą
443–447
PDF
459–464
PDF
465–469
PDF