Išankstinė studentų nuomonė apie statistiką
Straipsniai
Daiva Rimkuvienė
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Janina Kaminskienė
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Danutė Raškinienė
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.22
PDF

Reikšminiai žodžiai

statistika
mokymas

Kaip cituoti

Rimkuvienė D., Kaminskienė J. ir Raškinienė D. (2008) „Išankstinė studentų nuomonė apie statistiką “, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 125–131. doi: 10.15388/LMR.2008.22.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas studentų požiūris įi statistiką. Studentų nuomonei nustatyti buvo naudojama apklausos anketa SATS (Survey of Attitudes Toards Statistics). Anketoje buvo pateikti atsitiktine tvarka išdestyti teiginiai, kuriuos respondentai įvertino penkių balų sistema. Tyrime dalyvavo 172 LŽ UU ¯ Agronomijos ir Ekonomikos ir vadybos fakultetų studentai. Respondentų nuomonė buvo analizuojama keturiais aspektais: emociniu, pažintinių gebėjimų, vertingumo ir sunkumo. Rezultatai parodė, kad respondentai yra susidarę išankstinę nuomonę, jog statistiką mokytis yra sunku, tačiau jų požiūris į statistikos  dalyką emociniu, gebėjimų  bei statistikos reikšmingumo atžvilgiu yra teigiamas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai