Apie tolygųjį ribinį skirstinį
Straipsniai
Jonas Kazys Sunklodas
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18153
PDF

Reikšminiai žodžiai

tolygusis skirstinys
nepriklausomi atsitiktiniai dydžiai

Kaip cituoti

Sunklodas J. K. (2008) „Apie tolygųjį ribinį skirstinį“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 417–421. doi: 10.15388/LMR.2008.18153.

Santrauka

Sukonstruotas diskretusis atsitiktinis dydis, tolygiai pasiskirstęs baigtiniame intervale, kurio pasiskirstymo funkcija konverguoja į absoliučiai tolydaus atsitiktinio dydžio, tolygiai pasiskirsčiusio baigtiniame intervale, pasiskirstymo funkciją ir gautas konvergavimo greitis tolygiojoje metrikoje. Gautas diskrečiųjų atsitiktinių dydžių sumos pasiskirstymo funkcijos konvergavimo greitis tolygiojoje metrikoje į absoliučiai tolydaus atsitiktinio dydžio, tolygiai pasiskirsčiusio baigtiname intervale, pasiskirstymo funkciją.  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.