Sąlygų griežtumas socialinės paramos sistemose: Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių palyginimas
Socialinė politika
Rimgailė Matulionytė
Jekaterina Navickė
Publikuota 2018-01-26
https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.16.11420
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinė parama
paramos griežtumas
socialinės teisės
socialinė kontrolė
paramos indeksas

Kaip cituoti

Matulionytė R., & Navickė J. (2018). Sąlygų griežtumas socialinės paramos sistemose: Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių palyginimas. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 16, 7-25. https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.16.11420

Santrauka

Straipsnyje yra siūlomas socialinės paramos sąlygų griežtumo indeksas, leidžiantis išanalizuoti ir palyginti šalių paramos sistemų griežtumą. Indeksui sukurti naudojami MISSOC ir EUROMOD duomenys. Taip pat analizuotas sukurto indekso ir skurdo, socialinės atskirties bei pajamų nelygybės rodiklių ryšys. Rezultatai parodė, kad Lietuvos socialinės paramos sistema pasižymi dideliu griežtumu ES šalių kontekste pagal visas analizuotas dimensijas. Socialinės paramos griežtumui turėjo įtakos ir paskutinioji piniginės socialinės paramos reforma, kurios metu buvo sugriežtintos kai kurios paramos teikimo sąlygos. Taip pat paaiškėjo, kad šalyse, kuriose dominuoja griežtesni paramos trukmės ir dydžio apribojimai, vyrauja didesni skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės rodikliai. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent paramos trukmės ir dydžio dimensijoje pagal sąlygų griežtumą pirmauja Lietuva.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.