Socialinio mobilumo tarp kartų apraiškos Lietuvoje
Demografija
Tautvydas Vencius
Publikuota 2018-01-26
https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.16.11430
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis mobilumas
intergeneraciniai veiksniai
Lietuva

Kaip cituoti

Vencius T. (2018). Socialinio mobilumo tarp kartų apraiškos Lietuvoje. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 16, 37-51. https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.16.11430

Santrauka

Straipsnyje siekiama ištirti socialinio mobilumo tarp kartų apraiškas Lietuvoje. Mėginama identifikuoti, kurie išskirti intergeneraciniai veiksniai yra reikšmingiausi bei kaip šių veiksnių sąveika skiriasi tarp skirtingų kartų.
Tyrimui atlikti naudojama pirminė aprašomoji ir regresinė Europos vertybių tyrimo 2008 m. duomenų analizė. Šių metodų taikymas parodė, kad socialinio mobilumo tarp kartų ekonominiai ir socialiniai veiksniai mažai reikšmingi Lietuvos visuomenėje, tačiau neabejotina institucinių veiksnių (švietimo) įtaka, išliekanti ir tarp skirtingų kartų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.