Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Straipsniai
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
Institute of Human Geography and Demography of Lithuanian Social Research Centre
Vaida Tretjakova
Institute of Human Geography and Demography of Lithuanian Social Research Centre
Rūta Ubarevičienė
Institute of Human Geography and Demography of Lithuanian Social Research Centre
https://orcid.org/0000-0002-5894-7120
Publikuota 2019-03-04
https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

bevaikystė
Europos socialinis tyrimas
Lietuvos gyventojų surašymas
Lietuva

Kaip cituoti

Gedvilaitė-Kordušienė M., Tretjakova V., & Ubarevičienė R. (2019). Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 18, 96-111. https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.6

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Paskutiniais dešimtmečiais daugelyje Europos šalių didėja bevaikių moterų skaičius. Lietuvoje, skirtingai nuo kitų Europos šalių, bevaikių moterų skaičius išlieka žemas. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti moterų baigtinės bevaikystės tendencijas, atskleisti moterų, gimusių 1920–1969 m., socialines ir demografines charakteristikas bei bevaikystės teritorinės diferenciacijos ypatumus. Analizei yra naudojami Europos socialinio tyrimo (2008) ir Lietu­vos gyventojų surašymo (2011) duomenys. Analizės rezultatai parodė, kad nors ES šalių kontekste bevaikių moterų skaičius Lietuvoje vertinamas kaip nedidelis, tačiau paskutinių dešimtmečių duomenys rodo gana spartų bevaikių moterų dalies didėjimą. Kultūrinių nuostatų analizė atskleidė, kad Lietuvoje vyrauja gana prieštaringos nuostatos dėl bevaikystės. Socialinių ir demografinių charakteristikų analizė atskleidė, kad ryškiausi skirtumai tarp gimdžiusių ir niekada vaikų nesusilaukusių moterų yra pagal santuokinį statusą ir išsilavinimą. Erdvinė baigtinės bevaikystės analizė parodė, kad šis demografinis procesas Lietuvoje pasižymi gana didelė teritorine diferenciacija, kuri suinten­syvėjo nuo 1940–1949-ųjų kartos.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.