Socialiai įtraukti ar atskirti? Vyresnio amžiaus žmonių, gyvenančių vienų, patirtys
Demografija
Gražina Rapolienė
Sarmitė Mikulionienė
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
Anastasiya Jurkevits
Publikuota 2018-01-26
https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.16.11441
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinės įtraukties / atskirties patirtys
vieni gyvenantys vyresnio amžiaus žmonės
kokybinis tyrimas

Kaip cituoti

Rapolienė G., Mikulionienė S., Gedvilaitė-Kordušienė M., & Jurkevits A. (2018). Socialiai įtraukti ar atskirti? Vyresnio amžiaus žmonių, gyvenančių vienų, patirtys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 16, 70-82. https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.16.11441

Santrauka

Vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties tyrimuose dominuojanti tendencija – tirti dėsningumus, o šio straipsnio išskirtinumas – siekis atskleisti vyresnio amžiaus žmonių, kurie gyvena vieni, subjektyvius dalyvavimo visuomenėje vertinimus. Socialinė atskirtis / įtrauktis straipsnyje apibrėžiama kaip daugialypė sąvoka, apibūdinanti (ne)teisingus socialinius ryšius. Originalaus empirinio tyrimo (27 pusiau struktūruoti interviu) duomenų analizė atskleidžia platų socialinės atskirties, patiriamos įvairiu lygmeniu, spektrą. Remiantis socialinio teisingumo schema, neįtrauktumo visuomenėje naratyvai grindžiami asmeniniu ir tarpasmeniniu (amžiaus, sveikatos, bendravimo, savarankiškumo), organizaciniu, bendruomenės (darbo) ir visuomenės (dalyvavimo renginiuose ir politikoje) kontekstais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.