Jaunų ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką ypatumai
-
Rasa Rudžinskienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2013.0.1396
PDF

Kaip cituoti

Rudžinskienė R. (2013). Jaunų ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką ypatumai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 7, 24-37. https://doi.org/10.15388/STEPP.2013.0.1396

Santrauka

Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88 Šiauliai,
tel. (+370 611 66794)
El. paštas: karjerosprojektavimas@gmail.com

Straipsnyje analizuojami jaunimo nedarbo ir integracijos į darbo rinką teoriniai ypatumai. Įvardytos darbo rinkos, bedarbių, ilgalaikių jaunų bedarbių sąvokos. Išanalizuoti pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos jaunimo integracijai į darbo rinką. Remiantis atliktais tyrimais išryškintas jaunų ilgalaikių bedarbių socialinis portretas, kurį pasitelkus identifikuoti pagrindiniai jauno ilgalaikio bedarbio bruožai. Pateikta jaunimo nuomonė apie Darbo biržos teikiamas paslaugas ir jų kokybę. Išanalizuotos jaunų ilgalaikių bedarbių neįsidarbinimo priežastys darbdavių ir jaunuolių požiūriu.
Pagrindiniai žodžiai: darbo rinka, jauni ilgalaikiai bedarbiai, socialinis portretas.

Peculiarities of Young Long-term Unemployed Integration in to the Labour Market
Rasa Rudžinskienė

Summary
The theatrical features of young people unemployment and integration into the labour market have been analysed. The concepts of labour market, unemployed, young long-term unemployed have been identified. The main factors of young people integration into the labour market have also been examined. The quantitative and qualitative research of young unemployed and employers is presented in the article in order to characterise the most important features of young long-term unemployed as well as to create their social portrait. The research has been accomplished in order to represent the youth opinion of labour exchange services and their quality. This research has also helped to reveal the reasons for youth (long-term) unemployment in the employers’ and young people’s opinion.
Key words: labour marker, young long-term unemployed, social portrait.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.