Neįgalaus jaunimo karjeros projektavimo kompetencijų ypatumų atskleidimas žinių visuomenės kontekste
Socialinio darbo procesas ir metodai
Rasa Rudžinskienė
Judita Rudokaitė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3774
PDF

Kaip cituoti

Rudžinskienė R., & Rudokaitė J. (2014). Neįgalaus jaunimo karjeros projektavimo kompetencijų ypatumų atskleidimas žinių visuomenės kontekste. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 94-104. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3774

Santrauka

Šiaulių universitetas,
Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai
El. paštas: karjerosprojektavimas@gmail.com
Judita RUDOKAITĖ
Vytauto Didžiojo universitetas,
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
El. paštas: juditarud@gmail.com

Straipsnyje analizuojamos jaunimo, turinčio negalią, karjeros projektavimo kompetencijos. Pateikti karjeros, karjeros projektavimo, neįgalumo sąvokų apibūdinimai. Siekiant atskleisti karjeros projektavimo svarbą sėkmingos karjeros planavimui ir raidai, atliktas pusiau struktūruotas interviu, kurio rezultatai parodė, kad jauni žmonės susiduria su įvairiomis problemomis rinkdamiesi profesinį kelią ar integruodamiesi į darbo rinką. Atliktas tyrimas išryškino jaunimo karjeros planavimo, realizavimo, valdymo, naujų kompetencijų įgijimo ypatumus, socialinės atskirties reikšmę, įgyjant išsilavinimą, realizuojant sėkmingos karjeros viziją.
Pagrindiniai žodžiai: karjeros projektavimas, neįgalumas, karjera, darbo rinka.

EVALUATION OF CAREER DESIGNING COMPETENCE OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITY IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE-BASED SOCIETY
Rasa Rudžinskienė, Judita Rudokaitė

Summary
The career designing competence of young people with disability has been analysed in this article. The concepts of career, career designing, and disability have been identified in this article. Research data has been collected using the semi-structured interview method. The quantitative research of young people with disability has been presented in this article in order to reveal the importance of career designing for successful career planning and development. Results of this research showed that young people are faced with various problems in choosing career paths or integrating into the labour market. Also, the peculiarities of young people career planning, realisation and management have been revealed in this article.
Key words: career designing, disability, career, labour market.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.