Vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų Vokietijoje tikslų analizė
-
Stefan Danner
Publikuota 2003-03-15
https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8547
PDF

Reikšminiai žodžiai

Dalyvavimo akcijos
demokratija
pilietinė visuomenė
ekspertizė
vaikai ir jaunimas

Kaip cituoti

Danner S. (2003). Vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų Vokietijoje tikslų analizė. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 2, 49-56. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8547

Santrauka

Straipsnyje pristatomi ir analizuojami vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų tikslai. Pirmas tikslas, ateinantis iš demokratijos teorijos, yra sudaryti galimybę vaikams ir jaunimui įgyvendinti savo pilietinę teisę kurti save ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Antras tikslas – leisti vaikams ir jaunimui dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę ir tai motyvuoti. Trečias tikslas – pasinaudoti vaikų ir jaunimo ekspertinėmis žiniomis apie miesto aplinką. Autorius klausia kiek vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų tikslai tarpusavyje dera. Atsakymo ieškoma remiantis pirmaisiais tyrimais-pavyzdžiais.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.