Vaikų globos namų deinstitucionalizacija Lietuvoje: ar „vežimas“ judės į priekį?
Socialinė politika
Lijana GVALDAITĖ
Sandra ŠIMKONYTĖ
Publikuota 2016-01-25
https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.12.9817
PDF

Reikšminiai žodžiai

child foster care
de-institutionalisation of children boarding institutions
family and community services
preventive work with social risk families vaiko globa
vaikų globos namų deinstitucionalizacija
šeimoje ir bendruomenėje teikiamos paslaugos
prevencinis darbas su socialinės rizikos šeimomis

Kaip cituoti

Vaikų globos namų deinstitucionalizacija Lietuvoje: ar „vežimas“ judės į priekį? (L. GVALDAITĖ & S. ŠIMKONYTĖ , Trans.). (2016). Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 12, 55-73. https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.12.9817

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama vaikų globos namų deinstitucionalizacijos problema Lietuvoje, pateikiamos kai kurių globos namų socialinių darbuotojų įžvalgos ir patirtys šiuo pereinamuoju laikotarpiu. Institucinė vaiko globa pastaraisiais metais kritikuojama kaip ydinga vaiko visapusiškam vystymuisi ir ugdymui, tačiau pastebima, kad prasidėjusi sistemos pertvarka yra sudėtingas procesas, pastaraisiais metais daugiausia stringantis dėl politinės valios stokos, dalyvaujančių subjektų (valdžios institucijų, globos namų, bendruomenių, mokslininkų) aktyvaus ir darnaus veikimo bei bendradarbiavimo trūkumo. Kartu akivaizdu, kad vaikų globos namų deinstitualizacija yra nacionalinio lygmens problema ir šis procesas neįmanomas be didesnio visos visuomenės įsitraukimo ir žmonių sąmoningumo pokyčių.

PDF