Semiotika

Semiotika

ISSN 1392-0219 | eISSN 2424-547X

Žurnalo tematika. Semiotika – tarptautinis tarpdisciplininis deimantinės atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas semiotinių kultūros problemų tyrimams, įvairių semiotikos, struktūralizmo, poststruktūralizmo problemų gvildenimui, skirtingų semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnale skelbiami originalūs mokslo straipsniai, mokslinės recenzijos, semiotikos šaltinių tekstai ir jų vertimai su moksliniu komentaru, mokslinės diskusijos, mokslinės veiklos ir konferencijų apžvalgos. Žurnalas kviečia bendradarbiauti įvairių mokslų ir sričių mokslininkus, tiriančius semiotikai rūpimas reikšmės, jos produkavimo sąlygų ir kt. problemas.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.

Publikavimo dažnumas. Kasmet leidžiamas vienas Semiotikos numeris.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: BASE, CORE, DOAJ Seal, EBSCO, ERIH-PLUS, Google Scholar (h-index 2, g-index 2), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCs, Lituanistika, ROAD, Redalyc, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija.
Žurnalo Semiotika leidimo idėja gimė Algirdo Juliaus Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centre, įkurtame 1992 metais. Pirmas žurnalo numeris išleistas 1994 metais literatūrologo ir semiotiko Kęstučio Nastopkos iniciatyva, kurią palaikė jo kolega Saulius Žukas. Iki 1999 metų žurnalas buvo Greimo centro leidinys, vėliau Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto paskelbtas tęstiniu moksliniu leidiniu, pripažintu VU Mokslo komiteto. 2020 metais Semiotika tapo Vilniaus universiteto leidžiamu tarptautiniu moksliniu žurnalu.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA