Informacija autoriams
Semiotika
Informacija autoriams

Žurnalas Semiotika skelbia originalius straipsnius ir mokslines recenzijas, semiotikos šaltinių vertimus į lietuvių kalbą, akademines diskusijas ir konferencijų apžvalgas lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Išsamiau skaitykite skiltyje Apie žurnalą.

Jei norėtumėte tapti žurnalo autoriumi, prašome susipažinti su žurnalo politika skiltyse Apie ir Žurnalo politika ir reikalavimais publikacijoms skiltyje Pateik straipsnį. Straipsniai, parengti nesilaikant reikalavimų, bus grąžinami autoriams nerecenzuoti.

Autoriai yra atsakingi už pateikto rankraščio (ir pirminio, ir teikiamo po pataisymų) kalbos taisyklingumą, nepriklausomai nuo to, kokia kalba (lietuvių, anglų ar prancūzų) parašytas tekstas. Tekste neturi būti jokių gramatinių, skyrybos ar kalbos kultūros klaidų. Priimto straipsnio maketas siunčiamas autoriui prieš publikavimą ir turi būti operatyviai grąžintas redakcijai.

Prieš pateikdami straipsnį, autoriai turi užsiregistruoti žurnalo tinklalapyje, o jei jau yra prisiregistravę, turėtų prisijungti ir atlikti 5 žingsnius.

Straipsnių vertinimo planas

  • pradinis sprendimas recenzuoti: 2 savaitės po pateikimo;
  • recenzavimo procesas: 2 mėnesiai po pateikimo;
  • numatomas siūlomų pakeitimų įgyvendinimo laikotarpis: 1–2 mėnesiai;
  • laikas iki straipsnio paskelbimo: 4–6 mėnesiai nuo priėmimo.