Skelbimai

Semiotika
Skelbimai

Kvietimas teikti straipsnius žurnalo „Semiotika“ 2023 m. teminiam numeriui, kuris skirtas suvokimui, juslumui ir juslėms

2022-10-26

Norėdama pratęsti 2021 m. Vilniaus universitete vykusios XII Šiaurės šalių semiotikos asociacijos konferencijos „Meaning in Perception and the Senses“ diskusijas, žurnalo „Semiotika“ redakcija kviečia tyrėjus teikti straipsnius, kuriuose pristatomi suvokimo, juslumo ir juslių semiotiniai tyrinėjimai.

Kviečiame teikti straipsnius, kuriuose svarstomos šios ar kitos susijusios problemos:
– Suvokimo, juslumo ir juslių statusas semiotikos teorijose;
– Suvokimo, juslumo ir juslių tyrimai: metodai, atradimai ir iššūkiai;
– Suvokimas, juslumas ir juslės literatūros semiotikoje;
– Suvokimas, juslumas ir juslės kino, vaizduojamųjų ir plastinių menų, muzikos, architektūros, dizaino semiotikoje;
– Suvokimas, juslumas ir juslės naujosiose medijose;
– Suvokimas, juslumas ir multimodalumas;
– Suvokimo, juslumo ir juslių konvencijos, normos, kultūros, istorijos ir ideologijos;
– Suvokimas, juslumas, juslės ir diskursyvumas;
– Suvokimas, juslumas, juslės ir natūralioji kalba;
– Kiti susiję klausimai;

Priimame straipsnius lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Straipsnius kviečiame teikti iki 2023 metų birželio 30 dienos. Straipsnius prašome siųsti šiais adresais: irina.melnikova.vu@gmail.com; irina.melnikova@flf.vu.lt

„Semiotika“ – tarptautinis tarpdisciplininis atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas semiotinių kultūros problemų tyrimams teoriniu ir praktiniu aspektu, įvairių semiotikos, struktūralizmo, poststruktūralizmo problemų gvildenimui, skirtingų semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnale skelbiami originalūs mokslo straipsniai lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis, autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai. Detalus straipsnio struktūros, citavimo būdo ir kt. reikalavimų aprašymas pateiktas žurnalo interneto svetainėje: https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/.