Skelbimai

Semiotika
Skelbimai

Kvietimas teikti straipsnius žurnalo Semiotika 2022 m. teminiam numeriui, skirtam Jurijui Lotmanui

2022 m. Semiotikos teminis numeris, skirtas Jurijui Lotmanui, siekia prisidėti prie semiotiko, Tartu-Maskvos semiotinės mokyklos įkūrėjo gimimo 100-mečio minėjimo. Žurnalas kviečia teikti straipsnius, susijusius su plačiu Jurijaus Lotmano kultūros semiotikos idėjų akiračiu – nuo modeliuojančių sistemų iki medijų poetikos, kultūros atminties ir semiosferos klausimų. Straipsnių teikimo terminas – 2022 m. liepos 31 d.

Semiotika – tarptautinis tarpdisciplininis atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas semiotinių kultūros problemų tyrimams teoriniu ir praktiniu aspektu, įvairių semiotikos, struktūralizmo, poststruktūralizmo problemų gvildenimui, skirtingų semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnale skelbiami originalūs mokslo straipsniai lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis, autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai. Detalus straipsnio struktūros, citavimo būdo ir kt. reikalavimų aprašymas yra pateiktas žurnalo el. puslapyje skiltyje Nurodymai autoriams.

https://www.journals.vu.lt/semiotika/about/submissions