Atsakingi redaktoriai
Semiotika
Atsakingi redaktoriai

Vyriausioji redaktorė:
Irina Melnikova (Vilniaus universitetas)

Atsakingoji sekretorė:
Nijolė Keršytė (Vilniaus universitetas)

Redkolegijos nariai:
Kęstutis Nastopka (Vilniaus universitetas)
Jurgita Katkuvienė  (Vilniaus universitetas)
Birutė Meržvinskytė (Vilniaus universitetas)
Daiva Vaitkevičienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Jurgis Pakerys (Vilniaus universitetas)
Saulius Žukas (Baltų lankų leidykla)
Rein Raud (Talino universitetas)
Jacques Fontanille (Limožo universitetas, Prancūzija)
Thomas F. Broden (Purdue universitetas, JAV)
Denis Bertrand (Paryžiaus VIII universitetas [Vincennes – Saint-Denis])
Tomáš Hoskovec  (Masaryko universitetas, Čekija)
Eric Landowski – Nacionalinis mokslinių tyrimų centras CNRS, Paryžius, Prancūzija)
Heidi Toelle (III Paryžiaus universitetas, Naujoji Sorbona, Prancūzija)
Olga Burenina (Ciuricho universitetas, Šveicarija)