Greimo semiotika: ilgalaikis mokslinis projektas. Iš prancūzų kalbos vertė Kęstutis Nastopka
Vertimai
Jacques Fontanille
University of Limoges, France
Kęstutis Nastopka
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/Semiotika.2017.16721
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokslinis projektas
generatyvumas
išraiška
semiozė

Kaip cituoti

Fontanille J., & Nastopka K. (2017). Greimo semiotika: ilgalaikis mokslinis projektas. Iš prancūzų kalbos vertė Kęstutis Nastopka. Semiotika, 13, 13-25. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2017.16721

Santrauka

Greimas apibūdino savo semiotiką kaip ilgalaikį mokslinį pro-jektą, pabrėždamas tyrinėjimų tąsą ir siūlydamas semiotikų bendruomenei dalyvauti kolektyvinėje kūryboje. Greimo se-miotika yra atvira įvairiems daugiadisciplininiams tyrimams. Semiotikai nepakanka kartoti ankstesniuosius atradimus ir vien priešintis kintančioms intelektualinėms madoms. Reikia įžvelgti semiotinio projekto prasmę šiandienos ir rytdienos pa-saulyje. Reikia iš naujo jį apibrėžti ir atsigręžti į pamirštas ar išstumtas problemas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.