Nuopuolio gramatika
Straipsniai
Ksenija Kazarinova
Klaipėda University, Lithuania
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/Semiotika.2017.16724
PDF

Reikšminiai žodžiai

Biblija
semiotika
pasijų semiotika
nuodėmė
gundymas

Kaip cituoti

Kazarinova K. (2017). Nuopuolio gramatika. Semiotika, 13, 35-56. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2017.16724

Santrauka

Straipsnyje pristatomas biblinis tekstas, skirtas pirmųjų žmo-nių nuopuoliui aprašyti – ištrauka iš Pradžios knygos 3 sky-riaus, kurioje pasakojama apie pirmapradę nuodėmę. Bando-ma jį pakomentuoti, taikant semiotines įžvalgas. Kaip tekste vaizduojamas perėjimas nuo palaimingos būsenos prie Dievo įsakymo nepaisymo?
Trumputė ištrauka pasižymi aiškiu figūrų išsidėstymu (gundy-tojas – gundomasis – implicitiškai dalyvaujantis Dievas) bei di-namišku naratyvu. Gundymo metu pakeičiama subjekto pasau-lėžiūra ir tai veda link veiksmo, paneigiančio metalėmėjo prog-ramą. Biblijos tekste ši istorija pateikiama vos keliais potėpiais, tačiau juose glūdi ir laipsniška subjekto transformacija, ir pasta-rojo kintantis santykis su aplinka, ir įaistrinto diskurso raida.
Straipsnyje pažvelgiama ir į šios istorijos tęsinį, pateikiamą toje pačioje Biblijos knygoje. Parodoma, kad žmogaus užsispyrimas sukelia negrįžtamus pokyčius jo santykiuose su Dievu. Tačiau metalėmėjas (Dievas), nors ir yra išduotas, nelinkęs atsisakyti pasitikėjimo sutarties su subjektu (žmogumi).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai