Plastinis požiūris į muzikos reikšmę: grupės „Emerson, Lake & Palmer“ kūrinio The Barbarian analizė
Straipsniai
Agnė Gecevičiūtė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2016-12-22
https://doi.org/10.15388/Semiotika.2016.16734
PDF

Reikšminiai žodžiai

musical semiotics
musical meaning
plastic properties of music
progressive rock muzikos semiotika
muzikos reikšmė
plastinės muzikos savybės
progresyvusis rokas

Kaip cituoti

Plastinis požiūris į muzikos reikšmę: grupės „Emerson, Lake & Palmer“ kūrinio The Barbarian analizė (A. . Gecevičiūtė , Trans.). (2016). Semiotika, 12, 37-54. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2016.16734

Santrauka

Straipsnyje siūlomas plastinis analitinis požiūris į muziką, o kaip pavyzdys nagrinėjamas progresyviojo roko grupės „Emerson, Lake & Palmer“ kūrinys The Barbarian. Reikšmė
skleidžiasi analizuojant plastinį muzikos matmenį ir kūrinio santykį su hipotekstu – Bélos Bartóko kūriniu Allegro barbaro. Analizė parodo, kaip muzikos reikšmė siejasi su pagrindinėmis grupės ir viso progresyviojo roko stiliaus idėjomis.

PDF