Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė
Straipsniai
Thomas F. Broden
Purdue University, USA
Dalia Kaladinskienė
-
Publikuota 2012-12-28
https://doi.org/10.15388/Semiotika.2012.16767
PDF

Reikšminiai žodžiai

semiotika
Algirdas J. Greimas
Charles S. Peirce
Ferdinand de Saussure

Kaip cituoti

Broden T. F., & Kaladinskienė D. (2012). Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė. Semiotika, 8, 55-75. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2012.16767

Santrauka

Straipsnyje lyginamos dvi Algirdo J. Greimo ir Charleso S. Peirce’o semiotinės prieigos ir išskiriami trys prancūzų semiotikos mėginimo atsakyti į Peirce’o semiotiką etapai. Lyginant dvi semiotikas, atkreipiamas dėmesys į kritiką, kurią pirsininkai išsakė „sosiūriškųjų“ perspektyvų plačiąja prasme adresu, net jei šios daugeliu atžvilgių prasilenkia su Greimo projektu. Kartu aptariami naujausi tyrinėjimai, kurie bando gretinti šias dvi semiotikas ir pasiūlo dvi svarbias temas, kurių nė viena semiotika pakankamai netyrinėjo, bet kurios nusipelno nūdienos semiotikų dėmesio.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.