T. 14 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 14 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
Romanas Vasiliauskas
Vertybių ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai
Santraukos peržiūros 467 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1159
8-17
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas
Santraukos peržiūros 645 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7878
18-27
PDF
Elvyda Martišauskienė
Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
28-37
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių pradinių klasių mokinių vertybių internalizacijos raiška
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
38-48
PDF
Dalia Verbylaitė
Studentų – būsimųjų religijos švietėjų – dvasingumo raidos veiksniai
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
49-57
PDF
Neringa Paliukaitė
Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacija: psichologiniai parametrai
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 609
58-66
PDF
Lilija Duoblienė
Nykstanti ugdymo filosofija Lietuvoje: paradoksas ar norma?
Santraukos peržiūros 497 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 739
67-75
PDF
Sigita Montvilaitė
Ugdymo tyrimų raidos tendencijos: istoriniai aspektai
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
76-82
PDF
Laima Galkutė
Darnaus vystymosi paradigmos projekcija vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
83-90
PDF
Margarita Pileckaitė-Markovienė | Aušra Stanišauskaitė
14-16 metų paauglių mokyklinio streso įveikos stilių ir savivertės sąsajos
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 443
91-99
PDF
Anita Pipere
Įtraukiamasis mokymasis: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir mokomosios veiklos savivoka
Santraukos peržiūros 339 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
100-112
PDF
Virginija Būdienė
Lietuvos moksleivių paprastosios trupmenos sąvokos supratimo tyrimas
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
113-124
PDF
Rita Raudeliūnaitė
Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
125-132
PDF
Birutė Švedaitė
Sėkmingos socialinės pedagoginės veiklos veiksniai: empirinės išvados
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 714
133-144
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 419
145-156
PDF
Gražina Čiuladienė
Konfliktas kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 406 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 430
157-168
PDF
Rimantas Želvys
Aukštojo mokslo plėtra ir akademinė didaktika
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
169-178
PDF
Tatjana Bulajeva
Aukštojo mokslo internacionalizavimas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
179-186
PDF
Ramutė Kučinskienė | Vytautas Kučinskas
Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
187-198
PDF
Jolita Šliogerienė
Refleksyvaus mąstymo skatinimas mokant svetimosios kalbos (anglų)
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
199-207
PDF
Vilija Zeliankienė
Immanuelio Kanto etikos aktualumas
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
208-211
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Naujas žodis Lietuvos pedagogikoje
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
212-217
PDF
Virginija Būdienė
Švietimo politikos centrų tinklas
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
218-219
PDF