T. 14 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 14 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
Romanas Vasiliauskas
Vertybių ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1091
8-17
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7540
18-27
PDF
Elvyda Martišauskienė
Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
28-37
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių pradinių klasių mokinių vertybių internalizacijos raiška
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
38-48
PDF
Dalia Verbylaitė
Studentų – būsimųjų religijos švietėjų – dvasingumo raidos veiksniai
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
49-57
PDF
Neringa Paliukaitė
Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacija: psichologiniai parametrai
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 578
58-66
PDF
Lilija Duoblienė
Nykstanti ugdymo filosofija Lietuvoje: paradoksas ar norma?
Santraukos peržiūros 452 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 640
67-75
PDF
Sigita Montvilaitė
Ugdymo tyrimų raidos tendencijos: istoriniai aspektai
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
76-82
PDF
Laima Galkutė
Darnaus vystymosi paradigmos projekcija vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 466
83-90
PDF
Margarita Pileckaitė-Markovienė | Aušra Stanišauskaitė
14-16 metų paauglių mokyklinio streso įveikos stilių ir savivertės sąsajos
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
91-99
PDF
Anita Pipere
Įtraukiamasis mokymasis: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir mokomosios veiklos savivoka
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
100-112
PDF
Virginija Būdienė
Lietuvos moksleivių paprastosios trupmenos sąvokos supratimo tyrimas
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
113-124
PDF
Rita Raudeliūnaitė
Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
125-132
PDF
Birutė Švedaitė
Sėkmingos socialinės pedagoginės veiklos veiksniai: empirinės išvados
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 682
133-144
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401
145-156
PDF
Gražina Čiuladienė
Konfliktas kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
157-168
PDF
Rimantas Želvys
Aukštojo mokslo plėtra ir akademinė didaktika
Santraukos peržiūros 312 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
169-178
PDF
Tatjana Bulajeva
Aukštojo mokslo internacionalizavimas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363
179-186
PDF
Ramutė Kučinskienė | Vytautas Kučinskas
Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
187-198
PDF
Jolita Šliogerienė
Refleksyvaus mąstymo skatinimas mokant svetimosios kalbos (anglų)
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
199-207
PDF
Vilija Zeliankienė
Immanuelio Kanto etikos aktualumas
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
208-211
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Naujas žodis Lietuvos pedagogikoje
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
212-217
PDF
Virginija Būdienė
Švietimo politikos centrų tinklas
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
218-219
PDF