T. 14 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 14 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-06-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190
Romanas Vasiliauskas
Vertybių ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai
Santraukos peržiūros 364 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 979
8-17
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas
Santraukos peržiūros 446 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6636
18-27
PDF
Elvyda Martišauskienė
Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
28-37
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių pradinių klasių mokinių vertybių internalizacijos raiška
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
38-48
PDF
Dalia Verbylaitė
Studentų – būsimųjų religijos švietėjų – dvasingumo raidos veiksniai
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
49-57
PDF
Neringa Paliukaitė
Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacija: psichologiniai parametrai
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 479
58-66
PDF
Lilija Duoblienė
Nykstanti ugdymo filosofija Lietuvoje: paradoksas ar norma?
Santraukos peržiūros 413 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 522
67-75
PDF
Sigita Montvilaitė
Ugdymo tyrimų raidos tendencijos: istoriniai aspektai
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
76-82
PDF
Laima Galkutė
Darnaus vystymosi paradigmos projekcija vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 419
83-90
PDF
Margarita Pileckaitė-Markovienė | Aušra Stanišauskaitė
14-16 metų paauglių mokyklinio streso įveikos stilių ir savivertės sąsajos
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
91-99
PDF
Anita Pipere
Įtraukiamasis mokymasis: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir mokomosios veiklos savivoka
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
100-112
PDF
Virginija Būdienė
Lietuvos moksleivių paprastosios trupmenos sąvokos supratimo tyrimas
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
113-124
PDF
Rita Raudeliūnaitė
Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
125-132
PDF
Birutė Švedaitė
Sėkmingos socialinės pedagoginės veiklos veiksniai: empirinės išvados
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 618
133-144
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
145-156
PDF
Gražina Čiuladienė
Konfliktas kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
157-168
PDF
Rimantas Želvys
Aukštojo mokslo plėtra ir akademinė didaktika
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
169-178
PDF
Tatjana Bulajeva
Aukštojo mokslo internacionalizavimas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
179-186
PDF
Ramutė Kučinskienė | Vytautas Kučinskas
Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
187-198
PDF
Jolita Šliogerienė
Refleksyvaus mąstymo skatinimas mokant svetimosios kalbos (anglų)
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
199-207
PDF
Vilija Zeliankienė
Immanuelio Kanto etikos aktualumas
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
208-211
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Naujas žodis Lietuvos pedagogikoje
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
212-217
PDF
Virginija Būdienė
Švietimo politikos centrų tinklas
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222
218-219
PDF