T. 14 (2005): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 14 (2005)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2005-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 198
Romanas Vasiliauskas
Vertybių ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 998
8-17
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas
Santraukos peržiūros 483 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7087
18-27
PDF
Elvyda Martišauskienė
Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
28-37
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių pradinių klasių mokinių vertybių internalizacijos raiška
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
38-48
PDF
Dalia Verbylaitė
Studentų – būsimųjų religijos švietėjų – dvasingumo raidos veiksniai
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
49-57
PDF
Neringa Paliukaitė
Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacija: psichologiniai parametrai
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 520
58-66
PDF
Lilija Duoblienė
Nykstanti ugdymo filosofija Lietuvoje: paradoksas ar norma?
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 558
67-75
PDF
Sigita Montvilaitė
Ugdymo tyrimų raidos tendencijos: istoriniai aspektai
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
76-82
PDF
Laima Galkutė
Darnaus vystymosi paradigmos projekcija vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
83-90
PDF
Margarita Pileckaitė-Markovienė | Aušra Stanišauskaitė
14-16 metų paauglių mokyklinio streso įveikos stilių ir savivertės sąsajos
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
91-99
PDF
Anita Pipere
Įtraukiamasis mokymasis: pradinių klasių mokytojų nuostatos ir mokomosios veiklos savivoka
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
100-112
PDF
Virginija Būdienė
Lietuvos moksleivių paprastosios trupmenos sąvokos supratimo tyrimas
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
113-124
PDF
Rita Raudeliūnaitė
Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
125-132
PDF
Birutė Švedaitė
Sėkmingos socialinės pedagoginės veiklos veiksniai: empirinės išvados
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 641
133-144
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinis palaikymas ir sėkmė mokykloje
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
145-156
PDF
Gražina Čiuladienė
Konfliktas kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
157-168
PDF
Rimantas Želvys
Aukštojo mokslo plėtra ir akademinė didaktika
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
169-178
PDF
Tatjana Bulajeva
Aukštojo mokslo internacionalizavimas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
179-186
PDF
Ramutė Kučinskienė | Vytautas Kučinskas
Studijų kokybės sistemos kūrimas ir valdymas
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
187-198
PDF
Jolita Šliogerienė
Refleksyvaus mąstymo skatinimas mokant svetimosios kalbos (anglų)
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
199-207
PDF
Vilija Zeliankienė
Immanuelio Kanto etikos aktualumas
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
208-211
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Naujas žodis Lietuvos pedagogikoje
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
212-217
PDF
Virginija Būdienė
Švietimo politikos centrų tinklas
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
218-219
PDF