Ugdymo turinio kaita Lietuvoje: globalizacijos padariniai
ŠVIETIMO POLITIKA IR PRAKTIKA
Jogaila Vaitekaitis
Publikuota 2016-12-27
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.37.10463
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdymo turinys
globalizacija
tarptautiniai lyginamieji tyrimai
EBPO
PISA

Kaip cituoti

Vaitekaitis J. (2016) „Ugdymo turinio kaita Lietuvoje: globalizacijos padariniai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 370, p. 18-34. doi: 10.15388/ActPaed.2016.37.10463.

Santrauka

Straipsnyje pristatomos Lietuvos bendrojo ugdymo turinio (toliau – UT) formavimo tendencijos, į jas žvelgiant kaip į tarptautinių tyrimų nulemtus pokyčius. Teoriniu pagrindu analizuojamas švietimas atsižvelgiant į globalizacijos kontekstą. Pateikiama UT veikiančių jėgų – tarptautinių organizacijų apžvalga. Gilinamasi į EBPO vykdomą tarptautinį penkiolikmečių pasiekimų tyrimą (PISA) bei jo įtaką užsienio valstybių švietimo sistemoms. Remiantis pusiau struktūruoto ekspertų interviu metu surinktų duomenų analize ir teorine tyrimo dalimi, identifikuojama tarptautinių tyrimų įtaka Lietuvos bendrajam UT. Išvadose teigiama, kad dėl tarptautinių lyginamųjų tyrimų koncentruojantis į aukštus pasiekimus ir įgūdžius su gamyba susijusiose disciplinose, Lietuvos bendrasis ugdymo turinys siaurėja, taip atsitraukdamas nuo švietimo kaip holistinio socialinės sanglaudos stiprinimo ir visuomenės gerovės didinimo šaltinio. Atsižvelgiant į tai, keltini pagrįsti Lietuvos švietimo politikos kryptingumo klausimai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.