Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje
Straipsniai
Rimantas Želvys
Vilniaus universitetas
Rita Dukynaitė
Vilniaus universitetas
Jogaila Vaitekaitis
Vilniaus universitetas
Audronė Jakaitienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.44.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

švietimo tikslai
rezultatų rodikliai
Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas PISA
švietimo strategijos

Kaip cituoti

Želvys R., Dukynaitė R., Vaitekaitis J. ir Jakaitienė A. (2020) „Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 440, p. 18-33. doi: 10.15388/ActPaed.44.2.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama švietimo tikslų daugialypiškumo ir jų redukavimo į išmatuojamus rodiklius problema. Aptariami klausimai, ar vis labiau įsivyraujanti orientacija vien tik į mokinių mokymosi pasiekimus, dažniausiai apsiribojant PISA tyrimo duomenimis, yra kintamo globalaus požiūrio į švietimo daugialypiškumą išraiška; kokia švietimo paskirties samprata vyrauja šiandieniame pasaulyje; ar galima kalbėti apie universalius globalaus švietimo tikslus; kokią ateities švietimo viziją projektuoja didžiausią įtaką švietimo politikai darančios tarptautinės organizacijos; kaip švietimo tikslų redukavimas į rezultatų rodiklius atsispindi Lietuvos švietimo politikoje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.