GIMTOSIOS KALBOS VERTĖ PROFESINĖJE VEIKLOJE
ŠVIETIMO POLITIKOS IŠŠŪKIAI
Laimutė Kardelienė
Kęstutis Kardelis
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1545
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalizacija
gimtoji kalba
kūno kultūros mokytojų gimtosios kalbos žinios ir mokėjimai profesinėje veikloje

Kaip cituoti

Kardelienė L. ir Kardelis K. (2013) „GIMTOSIOS KALBOS VERTĖ PROFESINĖJE VEIKLOJE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 137-145. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1545.

Santrauka

Profesorė socialinių mokslų daktarė
Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir
reabilitacijos katedra
Maironio g. 7, LT-28142 Utena
El. paštas: laimutekk@gmail.com

Profesorius habilituotas socialinių mokslų
daktaras
Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir
reabilitacijos katedra
Maironio g. 7, LT-28142 Utena
El. paštas: k.kardelis@gmail.com

Pabrėžiant globalizacijos kaip kontroversiškos koncepcijos vaidmenį ugdant gimtąją kalbą, straips­nyje aktualizuojama gimtosios kalbos vertė pedagogo profesinėje veikloje. Iškeliama konkretaus mokomojo dalyko mokytojo atsakomybė už jo kaip kalbos ugdytojo vaidmens įgyvendinimo ypa­tumus profesinėje veikloje. Gauti empiriniai duomenys atskleidė, kad tirti kūno kultūros mokytojai palankiau vertina mokytoją kaip kalbos ugdytoją, palyginti su kūno kultūros mokytojo kaip savo kalbos tobulintojo ir kalbinio tapatumo puoselėtojo vaidmeniu. Keliama prielaida, kad mokytojų atletinė biografija ir jų kaip mokinių patirtis kūno kultūros pamokose turi reikšmės jų požiūriui į gimtosios kalbos žinias ir mokėjimus profesinėje veikloje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.