Leono Jovaišos indėlis į profesinio orientavimo tyrimus ir praktiką
PROFESORIAUS LEONO JOVAIŠOS INDĖLIS Į UGDYMO MOKSLĄ
Birutė Pociūtė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3009
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinis orientavimas
profesinis konsultavimas
profesinis pasirinkimas
profesinio orientavimo sistema

Kaip cituoti

Pociūtė B. (2010) „Leono Jovaišos indėlis į profesinio orientavimo tyrimus ir praktiką“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 43-56. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.3009.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. 266 76 05
El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt

Straipsnis skiriamas profesoriaus Leono Jovaišos 90-mečiui ir pirmųjų publikacijų apie profesinio orientavimo problemas 50-mečiui. Straipsnyje pateikiama trumpa praėjusio šimtmečio septintojo – devintojo dešimtmečių profesinio pasirinkimo ir konsultavimo teorijų analizė. Šiuo laikotarpiu profesorius L. Jovaiša formuluoja pagrindinius savo teorijos principus ir teiginius bei atlieka tyrimus šioje srityje. Biodrominis profesinio orientavimo pobūdis priartina L. Jovaišą prie profesinio pasirinkimo raidos modelių teoretikų. Straipsnyje aptariami kai kurie svarbiausi profesoriaus L. Jovaišos profesinio orientavimo teoriniai aspektai: profesinis pašaukimas, orientavimo sistemos struktūra ir profesinio konsultavimo pagrindai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.