10–16 METŲ MOKINIŲ NUOSTATOS DĖL MATEMATIKOS IR METAKOGNITYVAUS SĄMONINGUMO SĄSAJA
TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ UGDYMO STRATEGIJOS
Raminta Seniūnaitė
Birutė Pociūtė
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9188
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuostata dėl matematikos
metakognityvus sąmoningumas
saviveiksmingumas
uždavinių sprendimas
akademiniai pasiekimai

Kaip cituoti

Seniūnaitė R. ir Pociūtė B. (2015) „10–16 METŲ MOKINIŲ NUOSTATOS DĖL MATEMATIKOS IR METAKOGNITYVAUS SĄMONINGUMO SĄSAJA“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 22-44. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9188.

Santrauka

Magistrantė
Vilniaus universiteto
Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: raminta.seniunaite@gmail.com

Socialinių mokslų daktarė docentė
Vilniaus universiteto
Bendrosios psichologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt

Prasti matematikos mokymosi rezultatai, neigiama matematikos mokymosi nuostata, mokinių nerimas matematikos pamokose ir nepasitikėjimas savo gebėjimais sprendžiant matematikos užduotis yra viena iš rimčiausių šiuolaikinės mokyklos problemų. Tyrimo tikslas – ištirti 10–16 metų mokinių nuostatos dėl matematikos ir metakognityvaus sąmoningumo raišką ir sąsają. Tyrime dalyvavo 168 vienos Vilniaus gimnazijos 4–9 klasių mokiniai. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad nuostata dėl matematikos mokymosi teigiamai susijusi su metakognityviu sąmoningumu, saviveiksmingumu, akademiniais pasiekimais ir statistiškai reikšmingai skiriasi atsižvelgiant i mokinių amžių ir lytį. Daugialypė tiesinė regresija parodė, kad matematikos mokymosi nuostata leidžia nuspėti akademinius pasiekimus, o metakognityvus sąmoningumas – nuostatą dėl matematikos. Remiantis tyrimo rezultatais, metakognityvaus sąmoningumo ugdymu gali būti formuojama labiau teigiama nuostata dėl matematikos mokymosi.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>